Ny alkohollag 2011

En ny moderniserad alkohollag började gälla 1 januari 2011. De största förändringarna gäller reglerna kring serveringstillstånd:

  • Cateringföretag kan få ett långvarigt serveringstillstånd.
  • Kraven på köksutrustning och matutbud har moderniserats. En restaurang behöver inte längre servera varm mat för att få serveringstillstånd. Däremot ska serveringslokalen ha ett kök och det ska finnas ett varierat utbud av maträtter.
  • Provsmakning tillåts i samband med mässor och liknande tillställningar som riktar sig till allmänheten. Även på gårdar med egen tillverkning av alkoholdrycker är provsmakning tillåtet.
  • Det är tillåtet att krydda brännvin och servera som snaps på sitt eget serveringsställe.
  • Kommunerna ska ha riktlinjer för serveringstillstånd och en tillsynsplan. Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen.
  • För brott mot reglerna om serveringstillstånd har införts erinran som en lindrigare åtgärd än en varning.
Sidan uppdaterad 2023-02-02