Avskiljare för fett och olja

Olja kan förstöra renings­processen vid reningsverken medan fett kan orsaka ­stopp i avloppen när det stelnar. Därför behöver verksamheter som bilverkstäder, fordonstvättar, restauranger och gatukök skilja ut fett och olja från sitt avloppsvatten.

Bestämmelser

Det är alltid fastighetsägaren som är kund hos Vatten Östersund. Därför är det också fastighetsägaren som ansvarar för att hyresgästen med sin verksamhet anpassar sig till Östersund Vattens bestämmelser för utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten.

Bestämmelser för utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten till Östersunds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningPDF.

Sidan uppdaterad 2017-09-04