För våra uppdragstagare

Här hittar du som konsult, entreprenör eller ramavtalspartner till Östersunds kommun informationsmaterial som är av betydelse för ert arbete.

Du som utför uppdrag åt Fastighet

Enheten Fastighet på Teknisk förvaltning har tagit fram ett styrdokument som fastställer funktionskraven vid projekt på olika områden. Styrdokumentet ersätter inte gällande lagstiftning och AMA utan kompletterar dessa. Styrdokumentet finns för att underlätta för både projektledare och uppdragstagare och är en del av vårt kvalitetsarbete.

De senaste versionen finns här att ladda ner som doc-fil. Frågor om innehållet ställs till respektive kontaktperson.

Styrdokument

  1. Styrdokument vid all projektering på uppdrag av Östersunds kommun, FastighetPDF
  2. Mall Drift och skötselZIP
  3. GränsdragningslistaPDF

Miljökrav

  1. Fastighets miljökrav vid projektPDF
  2. Fastighets energipolicyPDF
  3. Östersunds kommuns miljöpolicyöppnas i nytt fönster
  4. Lokala föreskrifter om avfallöppnas i nytt fönster
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-04-27