Publicerad 2017-04-18

MST - Intensiv insats som ger resultat

När Hannas dotter en dag drack sig berusad på skolan och sedan blev hemskjutsad av polisen, kände Hanna att hon till varje pris ville hjälpa sin dotter. Hon gjorde en orosanmälan till socialförvaltningen, och tänkte "det viktigaste är att min dotter kan få hjälp att må bra igen, oavsett vilka konsekvenser det får för mig". Idag har de en helt annan, starkare, relation, baserad på tillit och förståelse.

Tonårstjej tittar ut över skolgård

Hannas dotter hade redan tidigare visat tecken på att inte må bra. Att växla boende mellan sin pappas och mammas väldigt olika hemmiljöer var något som var jobbigt för henne. Dessutom hade hon bytt skola ett par gånger, och hade det jobbigt med både sina kompis- och familjerelationer. För att få utlopp för sin oro hade hon börjat skära sig och dricka alkohol, men lyckats hålla det hemligt för sina föräldrar.

– Vi bråkade mycket, och flera gånger rymde hon också hemifrån, utan att jag hade en aning om vart hon tagit vägen. Den oron är bland det värsta jag upplevt, säger Hanna.

När Socialförvaltningen påbörjade utredningen tog man problemen på stort allvar, och ganska snart kom de tillsammans med föräldrarna fram till att pröva med en insats från MST-teamet.

MST-teamet

MST står för Multisystematisk terapi och har rötterna i USA. MST är ett intensivt behandlingsarbete med fokus på ungdomar med utåtagerande beteende. Teamets huvudsakliga målgrupp är föräldrar till barn och ungdomar mellan 12 och 18 år.

MST-teamet är en del av socialförvaltningens Område öppenvård, och de delar lokaler på Kyrkgatan med bland annat Förstärkt föräldrastöd, som du tidigare har kunnat läsa om på de här sidorna. MST-teamet och Förstärkt föräldrastöd har samma mål; att i det längsta försöka undvika ett omhändertagande av barn och ungdomar.

– Hos oss hamnar familjer med barn som skolkar mycket, använder droger eller begår brott. De umgås med kompisar som har liknande negativa beteenden eller de bryter på andra sätt mot regler och normer i familjen eller i samhället, säger Carola Bergström, terapeut och teamledare för MST.

Vuxna måste visa vägen

Grundsynen inom MST är att beteendeproblemet hos en ungdom hänger samman med de relationer som han eller hon har med viktiga personer i sitt liv. Genom att förändra samspelet kan man påverka ungdomens beteende. Och det är de vuxna som måste visa vägen.

– Mycket handlar ofta om att vara konsekventa och inte komma med tomma hot. Men det handlar också om att hitta verktyg som passar dem. Till exempel om hur föräldrarna kan minska på bråk genom att agera annorlunda och genom att se och bekräfta ansträngningar som deras undomar gör, säger Carola Bergström.

Belöningssystem är ett sätt som passar många ungdomar och familjer för att det blir tydligt vad som förväntas av ungdomen. Det hjälper också föräldrarna att fokusera på några få men viktiga saker.

Carola Bergström och Maja Jemtbring

Carola Bergström och Maja Jemtbring jobbar båda på Socialförvaltningens Område öppenvård.

Intensiv metod

MST är en intensiv behandlingsmetod som kräver mycket fokus och energi från föräldrarna. Familjerna och terapeuterna träffas ungefär tre gånger per vecka i tre till fem månader på tider som passar familjerna, vilket oftast är på kvällarna.

– Insatsen kräver mycket arbete av familjen så de avråds från att ha andra insatser inne samtidigt. Men många säger att de ändå sparat tid i slutändan, trots att vi tagit mycket tid i anspråk. Det kan exempelvis handla om att föräldrarna inte längre behöver lägga tid på onödiga och stormiga bråk hemma, eller att hämta barnen efter skolan för att vara säkra på att de inte hamnar i fel sällskap, säger Carola Bergström.

Föräldrarna är experter

MST utgår från att föräldrarna är experter på sina barn. Därför är de, tillsammans med ungdomen själv och familjens nätverk, med och formulerar målen för insatsen.

– Målet är att göra oss oviktiga och att få föräldrarna att klara det här själva, säger Carola Bergström.

Precis som med Förstärkt föräldrastöd arbetar MST-teamet med föräldrar efter biståndsbeslut av socialsekreterare.

En helt annan relation

Det har nu gått över ett år sedan Hanna och hennes dotter först kom i kontakt med MST-teamet, och arbetet har givit goda resultat.

– Jag har insett att jag nu bygger den relation som jag kommer att ha till min vuxna dotter. Jag visar henne respekt genom att lita på att hon kan fatta egna vettiga beslut, och uppmuntrar henne när hon gör bra saker. Samtidigt visar hon mig respekt genom att visa att hon förstår min oro och bryr sig om den. Jag är mycket mer involverad i hennes liv nu, och det känns väldigt bra, säger Hanna.

Fotnot: Hanna heter egentligen någonting annat.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-18

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen