Publicerad 2017-05-17

Rapport från Barn- och utbildningsnämnden den 17 maj

Här är några av besluten som togs på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde under onsdagen. Hela protokollet med samtliga beslut som nämnden fattade kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så fort protokollet justerats, inom några dagar.

Nämndens beslut om budget 2018, utifrån Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till besparingar

• Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med att ta fram förslag för beslut avseende ny resursfördelningsmodell för förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem inför 2018.

• Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ändra beslutet om krav på kompetens i förskolan till att 2/3 av personalen ska ha förskollärarexamen och 1/3 ha minst barnskötarutbildning.

• Avveckling av Öppna förskolan i Odensala snarast möjligt, dock senast från och med januari 2018.

• Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att förändra förskolestrukturen på Frösön inom befintliga ramar i linje med den av nämnden beslutade ”Strategisk förskoleplanering”.

• Öppettider på mindre förskolor som ligger i närheten av större förskolor begränsas till tiderna 07.00 till 17.00. Förändringen sker med övergångslösning och gäller nya barnplaceringar fr.o.m. januari 2018.

• Avveckla modersmålsstödet i förskola efter juni månads utgång 2017. Istället införs inskolningsstöd i förskola enligt Barn- och utbildningsnämndens beslutade rutiner under hösten 2017.

• Resurstilldelning avseende nyanländas undervisning ändras enligt förslag.

Övriga ärenden

Yttrande utifrån hemställan från Skolinspektionen med anledning av Internationella Engelska skolans (IES) ansökan om etablering i Östersunds kommun: Barn och utbildningsnämnden avstyrker Internationella Engelska skolans ansökan om etablering i Östersunds kommun.

• Nedläggning av Grytans skola och förskola efter vårterminens slut 170616.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-17

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen