Publicerad 2017-05-19

Därför samarbetar kommunen med Erikshjälpen

Östersunds-Posten (ÖP) rapporterar om ”ilska på Bangårdsgatan bland second hand-butikerna” och kallar kommunens samarbete med Erikshjälpen för en ”osund konkurrens”. Östersunds kommun vill därför förtydliga hur samarbetet ser ur.

Det var i början av december förra året som Kommunstyrelsen i Östersund beslutade att inleda ett samarbete med Föreningen Mitt Norden Biståndscenter, mer känd som Erikshjälpen. Beslutet innebär att Erikshjälpen, som ännu inte är etablerade i Östersund, ska erbjuda 25 platser för personer som står längst från arbetsmarknaden och är berättigade till arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen. De 25 personerna ska arbeta med en rad olika arbetsuppgifter inom Erikshjälpens second hand-verksamhet.

- Ur både ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk synvinkel är det här ett projekt som kommer kommunen till stor nytta. Vi hade aldrig i egen regi kunnat få ut så många som 25 personer som står allra längst från arbetsmarknaden för en årlig kostnad kring en miljoner kronor, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Kommunens del i samarbetet är att ha två medarbetare på plats i Erikshjälpens lokaler som ska fungera som coacher och handledare. Kommunen får också del av de eventuella stadsbidrag och handledararvoden som följer med vissa av deltagarna från Arbetsförmedlingen. Dessutom är det kommunens arbetsmarknadsenhet som fördelar de 25 platserna. Eventuellt överskott från Erikshjälpens verksamhet går till välgörenhet.

Det handlar alltså inte om några ”gratis socionomtjänster” på det sätt som beskrivs i ÖP-artikeln. De medarbetare som ska jobba med Erikshjälpen kommer att göra samma arbetsuppgifter som om de suttit i kommunens befintliga lokaler.

- Skillnaden är att det blir lättare att ha daglig dialog med de 25 personer som vi har placerade på Erikshjälpen, säger Åsa Brandelius, områdeschef arbetsmarknad och lärande vid Östersunds kommun.

Åsa Brandelius har förståelse för att samarbetet med Erikshjälpen kan uppfattas som orättvist, men poängterar att inga formella förfrågningar om liknande samarbeten har skickats in till kommunen. Kommunledningen har därför inte haft någonting att ta ställning till.

- Att vi sagt nej till andra stämmer alltså inte, säger Åsa Brandelius.

Vidare håller kommunledningen just nu på att ta fram en modell utifrån erfarenheterna i samarbetet med Erikshjälpen som ska kunna användas vid eventuella framtida förfrågningar från föreningar och organisationer.

En näringsidkare som har en second hand-butik i Östersund har överklagat Kommunstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Rätten har ännu inte avgjort ärendet. Under handläggningstiden fortsätter Östersunds kommun samarbetet.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-19

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen