Publicerad 2017-06-10

Stora planer för Tegelplan när ICA:s ägare vill skapa fler bostäder

Området runt Tegelplan och ICA Blå Center är ett populärt bostadsområde – det vill en fastighetsägare i området ta vara på, och vill därför bidra till att stadsdelen utvecklas med fler bostäder. Nu är det snart dags för medborgare och sakägare att tycka till om planerna.

Nästa vecka ska Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun fatta beslut om samråd för det förslag till detaljplan som skulle göra det möjligt att bygga uppskattningsvis ett hundratal nya bostäder på Tegelplan.

Det är ICA Blå Centers ägare som tillsammans med ett fastighetsutvecklingsbolag vill riva de nuvarande handelsbyggnaderna och bygga nya hus för både handel och boende.

Handel och boende i upp till nio våningar

- Det handlar om byggnader med fyra till nio våningar med handelsyta i de nedre planen och bostäder i de övre. Det handlar också om att lägga mer fokus på utemiljöerna, alltså göra om de allmänna ytorna från det som idag huvudsakligen är parkeringar till mer grönytor och allmänna ytor, med exempelvis sittplatser och förutsättningar för en uteservering, cafeteria eller liknande i bra solläge, säger David Engström, planarkitekt på Östersunds kommun.

Tanken är att göra det trevligare både att vistas i och röra sig igenom området, och att skapa bättre förutsättningar för området att bli ett stadsdelscentrum.

- Tegelplan och ICA Blå Center blir populärare för varje år som går. Nu är det dags att ta nästa steg genom att skapa ett nytt Tegelplan som tillvaratar och förstärker de kvalitéer som gör att området är omtyckt. Med ett nytt torg och fler bostäder skapas underlag för ännu bättre handel och service, säger Carl-Johan Winblad på ICA Blå Center, som tillsammans med fastighetsutvecklarna Evolv Property är de som ansökt om att ändra detaljplanen för området.

ICA-butiken kvar under byggtiden

Projektet planeras i två etapper vilket gör det möjligt att först riva den västra byggnaden, där Sportsgym och Tasseborg ligger idag, och sedan bygga in livsmedelsbutiken i den nya byggnaden.

I etapp två planeras vidare för att riva sedan den nuvarande ICA-butiken och bygga ett nytt flerbostadshus med handel i bottenvåningen även på detta hus. På så sätt kommer det alltid att finnas en livsmedelsbutik på platsen. Förutom bostäder och handel möjliggör detaljplanen även för äldreboende och vårdcentral i planområdet.

Förslaget till detaljplan beräknas kunna komma ut på samråd mot slutet av juni, då medborgare och sakägare under några veckor får möjlighet att tycka till om förslaget. Beslutet om att skicka ut planförslaget på samråd väntas kunna tas av miljö- och samhällsnämnden på nämndens sammanträde den 14 juni.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen