Publicerad 2017-06-21

Med anledning av rapporteringen om löneöverenskommelser inom skolan

Länstidningen i Östersunds kommun rapporterar på onsdagen om att det finns en överenskommelse mellan länets kommuner om att Östersunds kommun inte ska vara löneledande inom skolan. Detta, enligt tidningen, för att fördelarna Östersund som stad har mot övriga kommuner i konkurrens om lärare inte ska bli för stora.

Östersunds kommun tar avstånd från innehållet i Länstidningens artikel och dess missvisande rubrik.

- Det finns ingen sådan överenskommelse, säger Annika Källgård, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun.

Historiskt sett har Östersunds kommun vad gäller lärarlöner legat något lägre jämfört med andra kommuner i länet. Men det har med tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden att göra, inte på vilka löner och vilken lönepolitik andra kommuner i länet har.

- Lönesättning i Östersunds kommun är en tjänstemannafråga och därmed ytterst mitt ansvar. Det är för mig uteslutet med lönekarteller eller andra överenskommelser som går emot den normala löneprocessen som görs i samverkan med arbetstagarorganisationerna, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Östersunds kommun har gjort rejäla lönesatsningar på skolan de senaste åren utifrån gemensamt beslutade riktlinjer i kommunen. Och Östersund konkurrerar långtifrån bara med Jämtlands övriga sju kommuner.

- Vi har en konkurrens från resten av Sverige, och den kan vi självklart inte bortse från. För att locka kompetent personal måste förvaltningen locka med kreativa arbetsmiljöer, bra arbetsförhållanden – och bra löner. Det är därför vi hela tiden haft den inställningen vad gäller löner, säger Niklas Daoson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen