Publicerad 2017-06-22

Så fortsätter arbetet med kommunens budget

Alla nämnder och styrelser har under den senaste månaden fattat beslut om sina respektive budgetar inför nästa år. Men arbetet med den ekonomiska planeringen i kommunen är långt ifrån klar.

Den här veckan har gruppledarna för de åtta politiska partier som finns representerade i Kommunfullmäktige tillsammans med tjänstemannaorganisationen haft så kallad budgetberedning.

- Det handlar egentligen om att förbereda den politiska församlingen inför deras beslut. Vi presenterar faktaunderlag och djupdyker i nämndernas förslag till budget, säger Unto Järvirova, ekonomidirektör i Östersunds kommun.

Under tre dagar har gruppledarna fått ekonomiska dragningar av förvaltningarnas chefer och respektive nämnds ordförande har fått svara på frågor om sina budgetar och verksamhetsmål. Dessutom har jämförelser med andra liknande kommuner presenterats.

- Eftersom kommunen har en omsättning på omkring 4 miljarder är det mycket att gå igenom. Vi vill att de folkvalda ska vara så förberedda som möjligt och ha rätt underlag när det är dags för beslut, säger Unto Järvirova.

Han fortsätter:

- Vi har jobbat med den här typen av budgetberedningar i många år. Det är ett bra arbetssätt.

Nu tar även budgetarbetet officiellt sommarlov. I september ska Kommunstyrelsen och därefter slutligen Kommunfullmäktige fatta de avgörande besluten hur Östersunds kommuns pengar ska användas.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen