Publicerad 2017-08-09

Extra Kommunfullmäktige-sammanträde 23 augusti

Sammanträdet börjar klockan 18.00, kommer att hållas på OSD i Östersund och är som vanligt öppet för allmänheten.

Under sammanträdet kommer de förtroendevalda att fatta beslut i ett antal ärenden. Bland annat måste ledamöterna ännu en gång ta ställning till ny detaljplan i Midskog. Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan tidigare i år, men eftersom en felformulering smugit sig in i protokollet måste beslutet fattas på nytt.

Östersunds kommun har tyvärr inte möjlighet att sända det extrainsatta sammanträdet via webb-TV.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-08-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen