Publicerad 2017-08-17

Fin balansgång när nya bostadsområden planeras

Att Östersund växer har nog inte undgått någon – prognosen är att det mellan 2015 och 2020 kommer att byggas bostäder för över 4 000 personer i Östersunds kommun! Den höga byggtakten ställer dock stora krav på bland annat infrastruktur om kommunen ska kunna växa hållbart.

Flygbild över Östersund med centrum i förgrunden och Frösön i bakgrund

Sist Östersund fick en ny stadsdel var för drygt 40 år sedan, när Torvalla byggdes. Det är därför smått otroligt att kommunen inom de närmaste åren kan komma att få två nya stadsdelar – den ena på Frösö Park och den andra söder om Vallsundsbron. Men mycket arbete återstår och många beslut måste fattas innan spadarna eventuellt kan sättas i jorden.

- Vi är ganska tidigt i processen med att planera för de nya stadsdelarna, och håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för ”Annersia” närmast Vallsundsbron, och ett planprogram för Frösö Park. Men det kommer att hända en del under hösten då vi fortsätter att arbeta fram förslag som man får tycka till om, säger Maria Boberg, stadsarkitekt i Östersunds kommun.

Viktigt med "kritisk massa" i områdena - men också smarta transportlösningar

Det gäller att hitta den rätta balansen för att skapa attraktiva och välfungerande stadsdelar som bidrar till Östersunds attraktionskraft i stort. En del i arbetet är därför att utreda olika alternativ, med olika omfattande utbyggnad i respektive område.

- Det handlar om att balansera mellan att ha en välfungerande infrastruktur och att få en kritisk massa bostäder i varje område. Blir det för få bostäder, eller om de blir för utspridda, så finns det inte tillräckligt underlag för närservice som exempelvis livsmedelsbutiker, äldreboenden, förskolor och liknande. Finns inte denna närservice så blir området mindre attraktivt men också mindre hållbart, eftersom det ökar antalet resor man behöver göra till andra delar av staden. Så det är en balansgång, säger Maria Boberg

En viktig bit är därför att utreda och planera för infrastrukturen. En växande stad innebär såväl ökad belastning på exempelvis vägnätet för bil och cykel, som ökad efterfrågan på kollektivtrafik. Frågor som fler aktörer än kommunen är inblandade i.

- Den inledande trafikutredning som vi fått visar på att det är viktigt att det finns bra alternativ för att transportera sig till och från de nya stadsdelarna, så man inte ska vara utlämnad till att ta bilen, vilket då skulle medföra en större belastning på vägnätet, säger Maria Boberg.

- En stor del i det framtida arbetet är att ha en bra dialog med aktörer som Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen i frågor som rör till exempel vägar och kollektivtrafik, fortsätter hon.

Dags att tycka till under hösten och vintern

Nästa vecka ska Kommunstyrelsen i Östersunds kommun fatta beslut om att skicka ut ett förslag till planprogram för Frösö Park på en första synpunktsrunda.

Ett ja till att skicka ut förslaget på samråd skulle då bli det officiella startskottet för den demokratiska process där den nya stadsdelen ska utformas. Samtidigt fortsätter också planeringen för en ny stadsdel söder om Vallsundsbron under hösten.

- Till vintern kommer man att få tycka till även om det omarbetade förslaget till översiktsplan för en stadsdel söder om Vallsundsbron. I det projektet är den första synpunktsrundan avslutad, och förslaget är just nu under omarbetning innan det blir dags för nästa synpunktstillfälle någonstans runt årsskiftet och framåt, avslutar Maria Boberg.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-08-17

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen