Publicerad 2017-08-22

Rapport från Kommunstyrelsen 22 augusti

På tisdagen sammanträdde Kommunstyrelsen för första gången efter sommaruppehållet. Här kan du läsa en sammanfattning av några av de beslut som de förtroendevalda fattade.

Planprogram för Frösö Park

Snart går det att lämna synpunkter på det förslag till planprogram som skulle göra det möjligt att bygga en ny stadsdel på Frösö Park. Kommunstyrelsen gav på tisdag grönt ljus till att starta samrådsfasen. Tanken är att den nya stadsdelen ska rymma mellan 1 000 och 1 600 bostäder och närservice i form av förskolor, skolor, äldreboenden och liknande. Samrådet beräknas starta den 28 augusti, då förslaget presenteras i sin helhet på kommunens hemsida samt i Rådhusets och Östersunds biblioteks foajéer. Samrådet pågår till och med 25 september.

Ansökan om medfinansiering Staare 2018

Nästa år är det 100 år sedan det första samiska landsmötet ägde rum i Sverige. Det vill det sydsamiska kulturcentret Gaaltije uppmärksamma. Därför har Gaaltije ansökt om ett ekonomiskt stöd på 500 000 kronor. Kommunstyrelsen sa på tisdagen ja till ansökan.

Sponsring

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att sponsra fyra klubbar och föreningar. Hej Främling! får 120 000 kronor, integrationskören The Rockin Pots får 120 000 kronor och ÖIK får 70 000 kronor. Jämtland Basket sponsras med 85 000 kronor.

Sponsring är ett affärsavtal med de enskilda föreningarna där värdet av marknadsföringen utanför kommungränsen avgör hur mycket de sponsrade organisationerna får.

Utlåning till Arenabolaget för finansiering av tillbyggnad av Jämtkraft Arena

I samband med att fotbollsklubben ÖFK vann Svenska Cupen stod det klart att fortsatt spel i Europa League krävde viss upprustning av Jämtkraft Arena. Kostnaderna beräknades först att uppgå till 25 miljoner kronor, men ser nu ut att bli betydligt billigare.

Östersunds Arenabolag, som äger arenan, ska stå för kostnaderna. För att finansiera utbyggnaderna får Arenabolaget ett lån via kommunens internbank, det beslutade Kommunstyrelsen på tisdagen. Utlåningen kommer att ges under förutsättning av att ÖFK undertecknar ett hyresavtal där delar av kostnaderna täcks upp.

Kompetens i förskolan

Enligt ett beslut i Kommunfullmäktige ska Östersunds kommun eftersträva att ha utbildade förskollärare på samtliga tjänster inom förskolan. Under de senaste åren har förskolan vuxit samtidigt som det har varit svårt att rekrytera utbildad personal. Vikarieomsättningen har blivit hög, vilket påverkat arbetsmiljön negativt.

Därför beslutade Kommunstyrelsen på tisdagen att föreslå för Kommunfullmäktige att ändra riktlinjerna vad gäller utbildningsnivån inom förskolan. Förändringen innebär att det i framtiden kan komma att vara möjligt att en av tre tjänster inom förskolan ska kunna besättas med en utbildad barnskötare.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-08-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen