Publicerad 2017-08-24

Med anledning av granskningen av de svenska kommunkoncernernas vinster

Tidningen Dagens Samhälle berättar i dag att svenska kommuner tillsammans med sina helägda bolag förra året gjorde en rekordstor
vinst. Den största vinsten per invånare finns i Landskrona, följt av Östersund.

Östersunds kommun vill med anledningen av granskningen göra några förtydliganden.

Kommunkoncernen, alltså kommunen tillsammans med sina bolag, gjorde i fjol en vinst på ungefär 885 miljoner kronor. Den största delen av den summan stod Östersundshem för i och med att de sålde 1 698 lägenheter till Rikshem.

Östersundshems vinst 2016 från försäljningen innebar ett plusresultat på 688 miljoner kronor – pengar som ska användas inom bolaget för att finansiera nybyggnationer.

- Det var en engångsaffär och det är därför det ser ut som det gör, säger Unto Järvirova, ekonomidirektör i Östersunds kommun och vd i Rådhus AB som i sin tur äger Östersundshem.

Den vinst som Östersundshem gjorde 2016 kan inte flyttas över och användas till den kommunala verksamheten. Dels för att det inte är tillåtet i lagstiftningen, dels för att det skulle innebära att hyresgästerna skulle vara med och betala kommunens kostnader.

Den resterande vinsten i Dagens Samhälles granskning kommer från Jämtkraft och kommunen. Östersunds kommuns del av vinsten ligger kring 68 miljoner kronor.

- Det kan ju låta mycket. Men det motsvarar en avkastning på precis under två procent av skatteintäkterna. Och för att kommunen ska klara målen om god ekonomisk hushållning skulle vi behöva ligger mellan två och tre procent de kommande tio åren, säger Unto Järvirova.

Östersunds kommun måste alltså fortfarande spara på det sätt som kommunfullmäktige fattade beslut om i och med att de klubbade budgetramarna i vintras – kostnaderna ska minskas inom kommunen med 104 miljoner kronor för 2018.

- Vi är naturligtvis hedrade av en andra plats i listan över störst vinst per invånare men det är viktigt att förstå att det främst beror på bolagens vinster. Jag förstår att det kan låta konstigt att vi ändå måste spara men det rör sig om helt olika plånböcker, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-08-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen