Publicerad 2017-08-27

Trondheimsvägen - Östersunds nya grönskande entré

Den norra infarten till Östersund blir snart radikalt mycket grönare – till hösten planteras nästan 2 000 nya träd och buskar av olika slag längs Trondheimsvägen. Förvandlingen från gamla E75 till stadsgata tar därmed ännu ett steg på vägen.

Skiss över tänkta planteringar på Trondheimsvägen med olika växter utritade för hand

Planteringsprojektet längs med Trondheimsvägen är i full gång, under hösten ska nästan 2 000 nya träd, buskar, blommor och andra växter planteras och på kommunens parkavdelning är det därför bråda dagar just nu.

- Vi är klara med hur planteringarna ska utformas och vilka växter som ska vara vart, under sommaren har vi gjort en hel del förberedande arbeten som att gräva, byta ut sten och grus mot bra växtjord, så en del gräs och just nu jobbar vi med att beställa hem alla plant, säger Kerstin Blomqvist, landskapsingenjör på Östersunds kommun.

- Det är bland annat nästan 400 buskrosor, över 600 spireor och flera andra prydnads- och häckväxter, och så förstås björkar, lönnar, rönn, hägg och syren, fortsätter hon.

Noga utvalt

Sorterna är noga utvalda, med lite lägre träd, buskar och blommor som inte påverkar sikten så kraftigt och som också är provodlade i andra parker för att vara säker på att de är härdiga och kommer att trivas bra i Östersund.

- Vi placerar rabatterna så att de ska ge mesta möjliga blomsterfägring åt både bilister och cyklister, utan att skymma sikten och utsikten mot Storsjön. Senare under hösten kommer vi också att plantera en hel del påskliljor längs Trondheimsvägen, säger Kerstin Blomkvist.

Gröna miljöer en viktig del av stadsplaneringen

De senaste åren har Trondheimsvägen, tidigare Europaväg 75, genomgått stora förändringar. När E14 blev den nya förbifarten förbi Östersund minskade biltrafiken kraftigt och genom åren har fler och fler bostäder byggts i området, som därmed ändrat karaktär.

Med fler boende i området ökar antalet som rör sig till fots och på cykel i området, och den expresscykelväg som är under uppbyggnad väntas öka antalet fotgängare och cyklister ytterligare. Att göra området grönare är därför en viktig del av stadsplaneringen, på fler sätt än många kanske tror.

- Människor behöver grönska, forskning visar att vi trivs i gröna miljöer och det är särskilt viktigt med närhet till grönska där man bor. Att plantera buskar och träd längs med våra gator och större vägar ger dessutom ett mervärde då de binder damm, luftföroreningar och tar hand om dagvatten, och på så vis ger oss alla en hälsosammare och trevligare miljö att vistas i, avslutar Kerstin Blomkvist.

Det här planteras på Trondheimsvägen under hösten – hela listan

 • 9 st - Rönn - Sorbus aucuparia fk 'Västeråker' E
 • 6 st - Hägg - Prunus padus 'Ultuna' E
 • 27 st - Syren - Syringa vulgaris 'Norrfjärden' E
 • 6 st - Häggmispel - Amelanchier spicata fk Falun E
 • 474 st - Björkbladsspirea - Spirea betulifolia 'Tor'
 • 232 st - Blåbärstry - Lonicera kamtschatica Anja E
 • 394 st - Vit buskros - Rosa rugosa 'Blanc Double de Coubert'
 • 268 st - Spirea japonica 'Odensala'
 • 207 st - Aronia - Aronia 'Gloria' E
 • 135 st - Forsythia - Forsythia intermedia 'Northern Gold'
 • 4 st - Lönn - Acer platanoides fk Pernilla E
 • 26 st - Björk - Betula pendula 'Finland'

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-08-27

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen