Publicerad 2017-08-28

Hur ska Östersunds nya stadsdel utformas?

Den nya stadsdelen Frösö Park föreslås få upp till 1 600 nya bostäder fram till 2040, och dessutom närservice som förskolor, skola, parker, boenden för vård och omsorg och liknande. Nu kan du lämna dina synpunkter på kommunens förslag till planprogram för stadsdelen.

Måndag den 28 augusti startar samrådsfasen för det planprogram som kommunen arbetar med att ta fram för Frösö Park. Ett planprogram är ett slags förstadium till den ordinarie detaljplaneprocessen, och syftar till att staka ut vägen för det senare planarbetet. Samrådsfasen pågår i drygt en månad.

- Genom programsamrådet vill vi hämta in synpunkter som kan ligga till grund för det senare arbetet med att ta fram ett mer utförligt förslag till detaljplan, säger Nina Pisto Berg, planarkitekt på Östersunds kommun.

Hållbar stadsutveckling ledstjärnan

Det finns idag ungefär 500 arbetsplatser på Frösö Park och kommunen anser att området har stor potential att bidra till att Östersund stärker sin roll som tillväxtmotor i regionen, genom att området kompletteras med i genomsnitt ca 80–100 bostäder varje år fram till 2040.

- På Frösö Park finns redan en delvis utbyggd infrastruktur, vilket alltid är en fördel för stadsplaneringen, det blir mer resurseffektivt och en mer hållbar stadsutveckling när vi kan utnyttja och bygga vidare på det som redan finns, säger Nina Pisto Berg.

Hela förslaget till planprogram med bilagor finns att läsa via länken nedan, och du som vill lämna synpunkter har fram till den 25 september på dig.

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter här

Öppet hus i Rådhuset den 7 september

Om du är nyfiken på förslaget, vill ställa frågor eller få en chans till en pratstund med tjänstemän från kommunen, arkitekter och representanter från Frösö Park så är du varmt välkommen på öppet hus-kväll i Rådhuset.

När: Torsdag den 7 september kl 17.00-20.00

Var: Rådhusets foajé, ingång via Kundcenter

Klockan 17.30 och 19.00 hålls korta informationsföredrag som sammanfattar förslaget.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-08-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen