Publicerad 2017-08-28

Östersund värd för Sametingets högtidliga öppnande

På onsdag den 30 augusti är Östersund värd för det högtidliga öppnandet av Sametingets sjunde mandatperiod. Invigningsceremonin sker på Mittuniversitetet och gästas av bland andra Kronprinsessan Victoria.

Kronprinsessan Victoria iförd samisk dräkt samtalar med ett barn

Kronprinsessan Victoria är med vid invigningen. Bilden är tagen i Kiruna 2009. Foto: Marie Enoksson.

Sametinget är en statlig myndighet med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring. Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas i plenum tre gånger per år.

I Östersund – eller Staare som det heter på sydsamiska – är det dags för plenum den här veckan, men också öppnandet av en ny fyraårig mandatperiod.

Östersund/Staare är en samisk förvaltningskommun. Det innebär bland mycket annat att samer ges möjlighet att använda samiska i kontakter med kommunen och att samer har rätt till förskoleverksamhet och äldre­omsorg helt eller delvis på samiska. Du kan läsa mer om förvaltningskommunen via länken längst ner på den här sidan.

Jubileumsår

Innevarande år är ett jubileumsår för Sametinget. Den 6 februari 1917 öppnade det första gränsöverskridande samiska landsmötet i Trondheim. Året efteråt hölls det första landsmötet på den svenska sidan – i Östersund.

Under jubileumsåret, som sträcker sig från 6 februari 2017 till 6 februari 2018, högtidlighålls denna historia av samisk kamp och mobilisering.

Vid Sametingets högtidliga öppnande på onsdag invigningstalar bland andra en av många samiska pionjärer, Lars Thomasson, 89 år, som ger en kort återblick över Sametingets tillkomst 1992-1993.

Närvarande är även Kronprinsessan Victoria och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Bland 70-talet inbjudna gäster finns ordföranden för FN:s kommitté mot rasdiskriminering, Anastasia Crickley, riksdagsledamöter, representanter för flera samebyar och samiska organisationer, ambassadörer, landshövdingar och kommunalråd.

Alla kan komma

Platsen för invigningsceremonin är Aulan F214 på Mittuniversitetet, och deltagare ska ha intagit sina platser senast klockan 09.45. Videoöverföring kommer att ske till angränsande lokaler om det blir fullt i aulan. Allmänheten är välkommen.

 

Bra länkar:

Hela programmet och handlingar för Plenum i Östersund kan laddas ner hlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär.

Östersund/Staare är en samisk förvaltningskommun. Vad det innebär kan du läsa om här.öppnas i nytt fönster

Östersund ansöker om att bli platsen för Sametingets permanenta parlamentsbyggnad. Här kan du läsa en broschyr om det.PDF

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2018-05-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen