Publicerad 2017-08-30

Rapport från miljö- och samhällsnämnden 30 augusti

På miljö- och samhällsnämndens första sammanträde efter sommaruppehållet fanns bland annat skidbostäderna vid ÖSK, utegym vid Lillsjön och detaljplan för utbyggnad av Lugnviksskolan på agendan.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Här kommer en kort sammanfattning av några av de ärenden miljö- och samhällsnämndens behandlade på dagens sammanträde.

Klart för 15 nya villatomter i Hegled

Det förslag till detaljplan som skulle göra det möjligt för 15 nya villatomter i övre Hegled har varit ute på samråd och granskning under våren och sommaren, och Samhällsbyggnad har gjort några mindre revideringar i planförslaget, som idag var uppe för antagande i nämnden.

Miljö- och samhällsnämnden beslutade att anta förslaget, och detaljplanen vinner laga kraft om tre veckor om ingen överklagar beslutet. Att detaljplanen antas innebär att det nu är möjligt att söka bygglov.

Snart dags att lämna synpunkter om bostäder vid Skidstadion

Nämnden sa ja till att starta samrådsfasen för det förslag till detaljplan som skulle göra det möjligt att bygga totalt 15 bostäder i form av villor och parbostäder intill friluftsområdet vid ÖSK, närmare bestämt vid Skidstadion samt vid bostadsområdet Krumhornet. Beslutet togs efter votering där ja-sidan, bestående av (S), (MP), (V) och (C) vann med 7 röster mot 4 röster emot från (M) och (L).

Detaljplaneringen omfattar två separata områden, det ena med tre villor och det andra med sex parhus om totalt tolv bostäder.

Det är bolaget Skidspåret i Östersund AB som vill bygga bostäder i området och som förra året tecknade markanvisningsavtal med kommunen. Planerna har tidigare varit ute på så kallat programsamråd, en inledande synpunktsinhämtning. Förslaget är nu mer detaljerat och samrådet, då medborgare och sakägare återigen kan lämna synpunkter, beräknas starta inom några veckor.

Detaljplan för utbyggnad av Lugnviksskolan

Miljö- och samhällsnämnden hade också ett förslag till detaljplan som rör skolutbyggnad uppe för beslut. Det gällde Lugnviksskolan, kommunen vill utöka byggrätten för skolan och bygga på en våning för att få plats med fler elever.

Nämnden beslutade om att säga ja till att planen för Lugnviksskolan går in i granskningsfasen, det vill säga den andra synpunktsrundan, som beräknas kunna starta inom några veckor.

Nämnden positiv till att upplåta mark för utegym vid Lillsjön

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska placera ett utegym vid Lillsjön, i anslutning till motionsspåret.

Miljö- och samhällsnämnden håller tillsammans med kultur- och fritidsnämnden på att utreda vad det kostar att bygga utegym och var sådana skulle kunna placeras. Planen är att bygga tre utegym totalt, men det är ännu inte klart var två av dessa kommer att vara. Att ett av utegymmen placeras i Badhusparken är dock klart.

Nämnden beslutade att avvakta den pågående utredningen, men är däremot positiv till att upplåta mark vid Lillsjön för ett utegym om någon extern aktör vill anlägga ett sådant där.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-08-30

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen