Publicerad 2017-09-16

Dags igen för Tolerans­projektet!

För tredje året i rad genomför Barn- och utbildnings­förvalt­ningen Toleransprojektet med sammanlagt 28 elever från sex av kommunens senaredelsskolor. – Genom projektet vill vi ge unga mod och rätt att vara den de är och att våga stå för detta, säger Martin Björnwall, verksamhets­chef på Elevhälsan.

Toleransprojektet syftar till att:

  • öka tolerans för olikheter, oavsett vilka, i ett samhälle under förändring.
  • minska främlingsfientliga yttringar.
  • bygga starkare människor. Förändra synen på sig själv och på andra.
  • förstå värdet av den demokratiska gemenskapen.
  • förhindra utanförskap och stärka motståndskraften mot destruktiva beteendemönster.

Martin Björnwall berättar att utvärder­ingarna från tidigare års projekt har genomgående varit mycket positiva.

– De vittnar om vikten av att ungdomar får tid till att diskutera bland annat etik, moral och självbild.

Den metoden som används i projektet är att under hela läsåret träffas i elevgruppen och tillsammans arbeta med fråge­ställ­ningar kopplade till syftet. Vi hoppas på många intresserade ungdomar till årets projekt, men också många intresserade personal ute i skolorna, då detta är en satsning som behöver många budbärare för att få så stort genomslag som möjligt, berättar Martin Björnwall.

Avslutar med en studieresa till Polen

Senare på vårterminen 2018 avslutas projektet med en gemensam studieresa till Polen. En del av projektet är att elev­grupperna arbetar med Förintelsen som utgångspunkt, för att öka ungdomarnas tolerans för människors olikheter.

– Resan till Polen är ofta en stark upp­levelse som många kommer att minnas hela sitt liv. Där får den teoretiska historien liv och blir påtaglig på ett helt annat sätt än i historieboken, avslutar Martin Björnwall.

 

Sidan uppdaterad 2017-09-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen