Publicerad 2017-09-28

Budgetarbetet inför 2018 inne i sista fasen

Snart ska nästa års budget klubbas. Just nu lägger tjänstemännen den sista handen på de ekonomiska kalkylerna. Därefter är det dags för de förtroendevalda att fatta beslutet om hur pengarna ska användas 2018.

Den kommunala budgetprocessen kan uppfattas som långdragen och komplicerad. Och visst är det tidskrävande att planera kommunal ekonomi. Nu, nästan ett år efter att kommunledningen meddelade att Östersund måste spara 2018, börjar arbetet med den ekonomiska planeringen för nästa år att gå mot sitt slut.

- Just nu är vi inne i den avslutande fasen av arbetet. Vi skissar för tillfället på de sista detaljerna innan vi lämnar ifrån oss underlaget till politiken, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

I dag, torsdag den 28 september, fick gruppledarna i de politiska partierna förhandsinformation om budgetförslaget och under mitten av nästa vecka ska de fackliga organisationerna få information. Därefter skickas ärendet till Kommunstyrelsen som behandlar budgeten den 10 oktober, och sedan till Kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet den 23 oktober.

- Det största arbetet gjorde nämnderna tillsammans med sina förvaltningar i våras. Det vi gör nu är att vi tittar på äskanden och utvecklingen av skatteprognoserna innan vi lämnar ifrån oss det slutgiltiga underlaget, säger ekonomidirektör Unto Järvirova.

Budgetförslaget blir offentligt i samband med att det skickas ut till politikerna i Kommunstyrelsen under nästa vecka och kommer då att kunna läsas i sin helhet på ostersund.se.

Bakgrund

Det var i oktober i fjol som Anders Wennerberg och Unto Järvirova meddelande att skatteprognoserna inte ökar i den takt man tidigare räknat med och att kommunen därför måste spara inför 2018 för att få plats i den ekonomiska kostymen.

Under vintern fick nämnderna i uppdrag att tillsammans med sina förvaltningsledningar se över hur de genom kostnadsjusteringar och besparingar kunde minska sina budgetar efter sedvanlig uppräkning. Kommunledningen uppmuntrade också alla medarbetare i kommunen att komma med förslag på hur kostnaderna kunde minskas på den egna enheten eller inom andra delar av kommunen.

I mars i år fattade Kommunfullmäktige beslut om budgetramarna inför nästa år, alltså hur mycket pengar varje nämnd får röra sig med 2018. Under våren beslutade kommunens sju nämnder och styrelser vad deras pengar ska användas till nästa år.

Sedan dess har budgetberedning pågått där chefstjänstemännen tillsammans med presidierna i varje nämnd vridit och vänt på siffrorna.

 

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2018-05-29

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen