Publicerad 2017-10-16

Förslag till Program och Strategi för avfall ställs ut för granskning

Förslagen till Program respektive Strategi för avfall finns tillgängliga för granskning under tiden 14 oktober - 13 november 2017.

Illustration: Avfallstrappan med stegen "Slänga på soptippen", "Energiåtervinna", "Materialåtervinna", "Återbruka", "Handla hållbart". På översta trappsteget sitter en nöjd jämtlands-buddha.

Alla kommuner måste, enligt lagstiftningen, ha en plan för avfallet som uppstår i kommunen. Kommunen har nu tagit fram en ny plan. Planen är utformad som ett program för 2018 - 2028 och en strategi för 2018 - 2022 och gäller för alla i kommunen som köper saker och slänger saker samt alla som, på ett eller annat sätt, tar hand om sopor. Syftet med planen är att minska mängden avfall och avfallets farlighet för hälsa och miljö.

Förslagen till Program respektive Strategi för avfall finns tillgängliga för granskning under tiden 14 oktober - 13 november 2017.

Se förslagen till Program och Strategi för avfall

Förslagen hittar du också i Rådhusets foajé och på Östersunds bibliotek; Rådhusgatan 25.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden.
Synpunkter skickas till: Östersunds kommun, Avfall Återvinning, 831 82 Östersund
E-post: avfallatervinning@ostersund.se

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen