Publicerad 2017-10-25

Föroreningarna på gamla F4 ingen överraskning - planarbetet går vidare

Bilden av hur förorenade Försvarsmaktens före detta övningsområden på Frösön är börjar så smått att klarna.

Förra veckan presenterades en rapport som visar att både Bynäset och det område där en ny stadsdel planeras är påverkat av perfluorerade alkylsyror, PFASlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Även Storsjön är till viss del påverkat.

Planprogrammet av en ny stadsdel på Frösön påverkas inte av uppgifterna i den nya rapporten

- Syftet med planprogrammet är att vi ska vrida och vända på problem som det här; det är det som planprocesser är till för. En kommande detaljplan kommer att ställa höga krav på en eventuell exploatering i området, säger Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef på Östersunds Kommun.

Frösön är långtifrån ensamt om att vara förorenat av PFAS. Ämnet har upptäckts i kommunala dricksvattentäkter på flera platser i Sverige. Orsaken tros vara det brandsläckningsskum som använts av försvaret vid övning av släckning av petroleumbränder.

Försvarsmaktens ansvar vid eventuell sanering

Problematiken på Frösön är sedan länge känd och kommer inte som en överraskning för kommunen.

När Östersunds kommun köpte mark av Försvarsmakten var frågan uppe på bordet och parterna skrev en särskild miljöklausul i köpekontraktet som håller försvaret ansvarigt för kontroll, uppföljning och eventuell sanering. Det samma gäller för den exploatör som köpt mark på Frösön för att bygga en ny stadsdel.

Sedan 2014 har Försvarsmakten utrett omfattningen av föroreningarna på Frösön. Miljötekniska markundersökningar har visat att det finns förekomst av PFAS i bland annat jord och grundvatten. För att få veta mer har kompletterande undersökningar gjorts i olika etapper mellan år 2015 och 2017.

På den gamla brandövningsplatsen på Bynäset konstaterar Försvaret att det finns höga halter av PFAS i grundvattnet och i jorden, och att både Västbyviken och Kungsviken påverkats.

Långt under gränsvärdet och liten hälsorisk enligt rapporten

I rapportern skriver man att hälsorisken för människor som vistas inom källområdena av PFAS bedöms som liten. PFAS finns i både jord och grund- och ytvatten.

Ann-Charlotte Johansson är miljöchef på Östersunds kommun
- PFAS är en av de parametrar som Vatten Östersunds analyserar regelbundet i det vatten som tas in i vattenverket. Mycket låga halter har påvisats, men de ligger långt under Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsgränser.

- Det svåra är att det i dag inte finns några bra beprövade saneringsmetoder för att sanera markområdena, säger hon.

Viktigt att begränsa eller stoppa spridning

- Det viktigaste just nu är att försöka stoppa eller begränsa den fortsatta spridningen av PFAS till Storsjön. Eftersom Storsjön är en stor och viktig dricksvattentäkt måste vi vara rädda om den goda vattenkvalitet vi har i dag.

Fortsatt arbetet innan vi tar ställning

Östersunds kommun är inte tillsynsmyndighet, det är försvarsinspektören för hälsa och miljö. Ann-Charlotte Johansson och hennes kollegor kan därför inte göra mer än att samarbeta med Försvarsmakten och andra myndigheter.

- Den här rapporten är fortfarande väldigt ny för oss. Vi behöver läsa igenom den ordentligt och analysera innehållet för att därefter kunna ta ställning till hur vi ska gå vidare och hur vi ska agera gentemot försvaret, säger hon.

Försvarsmakten skriver i sin rapport att de ska upprätta ett kontrollprogram, vilket ska presenteras för försvarsinspektören för hälsa och miljö under våren 2018. Läs mer om Vad PFAS är i länken längre ned på sidan.

Fakta:
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (fd Generalläkaren) är tillsynsmyndighet över försvarets föroreningar. Försvarsmakten ska redovisa kontrollprogrammen för fortsatta undersökningar.

Kommunens roll: Miljö och hälsa har bland annat tillsynsansvar över dagvatten och vattenskyddsområden och eventuellt andra aktiviteter som görs i det aktuella området.

Länsstyrelsens roll : har ett övergripande ansvar för miljöövervakning.
Vatten Östersund som ägare av vattentäkten har ett gemensamt intresse med Miljö och hälsa och Länsstyrelsen om att vi inte förorenar vattentäkten.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen