Publicerad 2017-10-26

Nu blir det lättare för frivilligorganisationer att samarbeta med kommunen

Östersunds kommun startar Civilsamhälleslotsen. En modell som ska göra att frivilligorganisationer lättare ska kunna nå samarbete med kommunen. Målet är att minska utanförskap.

person med rutig blus formar händerna till ett hjärta 

- Det finns många frivilligorganisationer och föreningar i Östersund som jobbar för att hjälpa fler att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Ofta är de här aktörernas verksamhet ett bra och viktigt komplement till kommunens insatser. Och samhället behöver med gemensamma krafter jobba för att för att fler människor ska hitta ett jobb, säger Lena Allonen som är verksamhetsutvecklare på Arbetsmarknad och lärande, Östersunds kommun.

Samarbeta för att skapa förändring

Kommunen vill genom Civilsamhälleslotsen samarbeta med aktörer i det civila samhället som är inriktade på att öka integrationen, minska utanförskapet och hjälpa människor att komma närmare arbetsmarknaden. Det kan handla om olika typer av föreningsstöd eller att kommunen ingår ett så kallat idéburet offentligt partnerskap. Ett sådant partnerskap innebär att kommunen samarbetar med organisationer som på olika sätt jobbar för social inkludering. Det kan då till exempel handla om att motverka mäns våld mot kvinnor eller förbättra etableringen för nyanlända.

Ska göra att frågan hamnar hos rätt person

När ideella aktörer tidigare hört av dig till kommunen med idéer om samarbete har det inte funnits någon rutin för att hantera förfrågan. Tanken med Civilsamhälleslotsen är att det nu ska gå enklare och smidigare och att frågan ska hamna hos rätt person.

- När en organisation, förening eller företag har en idé om samarbete är de varmt välkomna att kontakta oss. Civilsamhälleslotsen har inga egna pengar eller mandat men tar emot förfrågan, lotsar till rätt person och förbereder ett förslag som sedan kommundirektör och/eller förtroendevalda får ta ställning till, säger Lena Allonen.

Samarbetar redan med Erikshjälpen och Hej främling!

Ett exempel på redan existerande samarbete är Erikshjälpens second hand-butik som öppnade i september. Där får 25 personer som står långt från arbetsmarknaden erfarenhet av arbetslivet. Kommunens del i samarbetet är att ha två medarbetare på plats som fungerar som coacher och handledare. Ett annat exempel på samarbete är det med Hej främling!. Organisationen bidrar med fördjupad kunskap kring de personer som ska matchas mot praktik och arbete i kommunen. Genom sina aktiviteter känner de en del av målgruppen bättre än vad en arbetsförmedlare eller etableringskoordinator ofta gör.

Läs mer här

Har din organisation en idé om samarbete för att öka integration och minska utanförskap? Här kan du läsa mer om Civilsamhälleslotsen och hur du tar kontakt. Där hittar du också den checklista med frågor som behöver vara besvarade innan du presenterar din idé för kommunen.

Så här funkar Civilsamhälleslotsen steg för steg

  1. Skicka in din/ ert förfrågan om samarbete till kommunen.
  2. De som jobbar med Civilsamhälleslotsen träffas för att gå igenom förfrågan.
  3. Vid behov hör vi av oss till personer med andra kompetenser. Exempelvis jurist, upphandlare eller handläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen.
  4. Ni får komma och presentera er idé.
  5. Civilsamhälleslotsen lämnar förslag till beslut till kommundirektör.
  6. Vid behov tar vi frågan vidare till Integrationsutskottet.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-26

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen