Publicerad 2017-10-29

Tydlighet, trygghet och tillit – så jobbar de för en välmående arbetsplats

Glädjande statistik visar att sjukfrånvaron sjunker inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Sedan 2015 har den minskat med hela 2,5 procent inom Säbo, 1,7 procent inom Hemtjänsten och 0,6 procent inom LSS.

Ulrika, Elisabeth och Maritha är tre av kommunens många enhetschefer som jobbar aktivt med rehabilitering och hälsofrämjande frågor. Vad tycker de är nyckeln till en välmående arbetsplats?

Grunden i det hälsofrämjande arbetssättet är bemötandet, det är alla tre eniga om. De menar att det inte alltid handlar om att vara fysiskt närvarande, utan närvarande på ett annat plan.
- Jag tycker verkligen om min personal och jag tror att de känner det. Jag har inga skygglappar, jag sysslar inte med ”gullegull”, men jag lyfter min personal. Jag lyssnar på dem, får dem att känna att deras kompetens är till nytta, säger när de har gjort något bra och framför allt så litar jag på dem, säger Elisabeth Daunfeldt, enhetschef inom Hemtjänsten.

- Det handlar om att alltid se individen, att skapa en relation och vara tydlig och ärlig. Att se förmågor istället för nedsättningar, instämmer Ulrika Dahlsten, enhetschef inom LSS.

Pratar med varandra istället för om varandra

Nästa viktiga byggsten är kommunikationen på arbetsplatsen. Ulrika, Elisabeth och Maritha jobbar alla aktivt med att få medarbetarna att prata med varandra, inte om varandra. En arbetsplats där man bryr sig om varandra är en bra arbetsplats och för att komma dit krävs att medarbetarna känner sig uppskattade, involverade och som en viktig del i ett sammanhang.

- Hos oss ringer man till exempel inte och sjukskriver sig på natten, till personalen som har nattpasset. Man ringer istället till sina egna kollegor på morgonen mellan halv sju och sju, och det gör att man tänker sig för en extra gång. Vi turas dessutom om att jobba från halv sju, för att alla ska ta emot just dessa samtal på morgonen. Vi tillåter heller inte att man sitter och surfar på sin privata mobil, till exempel vid fikat, eftersom vi ska ägna den tiden åt att prata med och lära känna varandra, berättar Elisabeth.

- För mig som chef är det oerhört viktigt att stötta och uppmuntra kollegorna i att just prata med varandra. Märker jag att det pratas extra mycket om någon tar jag direkt tag i det och ser till att de tar det med den berörda personen, säger Maritha Markusson, enhetschef inom Säbo.

Varken Ulrika, Elisabeth eller Maritha tror att de uppfattas som en ”snäll” chef. De tror inte heller att snällhet i sig skapar trygghet och stabilitet i arbetsgruppen.

- Jag tror framför allt att jag uppfattas som lugn, trygg, tillåtande och tydlig. Jag vågar dessutom vara obekväm och ger alltid återkoppling, även om den inte alltid är positiv, säger Ulrika.

- Ja, det är viktigt att inte vara konflikträdd. Jag söker aldrig en konflikt, men dyker den upp tar jag alltid tag i den direkt. Det inger också trygghet, säger Maritha.

Inom hemtjänsten är det en ständig tidsjakt och budget är ofta i fokus, men Elisabeth har valt att aldrig fastna i det.

- Visst känner alla medarbetare till de budgetkrav vi har på oss, men jag försöker att inte fokusera på det. Vår verksamhet får inte handla om budget. Den ska fungera oavsett låg- eller högkonjunktur och måste bygga på helt andra värden, som medborgarnas behov. Inom hela kommunen går vi alltmer från budgetstyrt till tillitsstyrt, och när jag tänker efter är det precis så jag alltid har jobbat.

Vi har ett ansvar för att alla ska komma tillbaks

Även om dessa tre kvinnor arbetar medvetet med hälsofrämjande frågor är de naturligtvis inte förskonade från sjukskrivningar bland medarbetarna, och de känner ett stort ansvar för rehabiliteringen.

- Jag ser framför allt till att medarbetarna känner sig trygga med att jag gör allt för att de ska klara av att komma tillbaka. Att jag lyssnar in och anpassar verksamheten efter deras möjligheter, säger Ulrika.

Men hon betonar också att det inte bara handlar om att anpassa, utan också om att vara tydlig med att anpassningen bara gäller en begränsad tid. Alla måste jobba för en hållbar lösning och hon som chef måste våga säga om hon inte tror att något kommer att fungera.

Maritha är arbetsterapeut i grunden och tycker att det är roligt att jobba med rehabilitering.

- Jag tror att jag har det i blodet och ser det som en naturlig del av mitt arbete som chef. Att prata med varje enskild medarbetare, ta tag i frågorna så fort de dyker upp, försöka lösa situationen på bästa sätt och återigen; vara tydlig. Det finns en oerhört viktig balans mellan att vara både stödjande och att också våga ställa krav.

När vi sammanfattar hur dessa tre enhetschefer ser på rehabilitering och hälsofrämjande arbete lyser tre ord starkast: tydlighet, trygghet och tillit. Där chefen är tydlig, där medarbetaren känner trygghet och där det finns en ömsesidig tillit – där finns med stor sannolikhet också den välmående arbetsplatsen. Den sjunkande sjukfrånvaron på senare år visar att dessa tre chefer, och fler med dem, jobbar i helt rätt riktning.

2017 har Vård- och omsorgsförvaltningen avsatt 5 miljoner kronor i hälsofrämjande arbete för medarbetare och medborgare. Det här är en långsiktig satsning som samlas under begreppet "En hälsofrämjande kommun"

Här är exempel på vad som gjorts hittills i arbetet för hälsofrämjande arbetsplatser:

  • 19 vårdnära tjänster har skapats på Särskilda boenden. Genom dessa tjänster har städuppgifterna plockats bort från undersköterskorna.
  • Kul på jobbet-peng 2016 och 2017. Varje enhet inom Vård- och omsorgsförvaltningen kan söka bidrag på upp till 300 kronor per årsanställd till en aktivitet som bidrar till ökad trivsel på arbetsplatsen.
  • Administrativa uppgifter har lyfts från chefen. Tanken med att minska chefernas administration är att chefen ska få mera tid i sin roll som arbetsledare och stöd till medarbetarna.
  • Förvaltningen har tillsatt en egen rehabsamordnare under ett år. Rehabsamordnaren ska stötta cheferna att ge bästa möjliga rehabiliteringsstöd till medarbetare med stor korttidsfrånvaro.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-10-30

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen