Publicerad 2017-11-01

Östersunds kommun överklagar Mark- och miljödomstolens dom

Mark- och miljödomstolen beslutade i oktober att kommunens detaljplan för Midskog är bristfällig och ska upphävas. Nu överklagar Östersunds kommun domen.

Östersunds kommun vill att området vid Midskog ska kunna beredas för att kunna etablera verksamheter som kräver mycket el, som till exempel serverhallar. Kommunen har därför gjort en detaljplan som Kommunfullmäktige sagt ja till. Samebyn Jovnevaerie överklagade dock detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen bedömde den miljökonsekvensbeskrivning som kommunen gjort som bristfällig utifrån bland annat beskrivning av påverkan på rennäringen och utredning av alternativa platser för etablering.

Kommunen har valt den plats som har minst påverkan på natur och rennäring

När det gäller påverkan på rennäringen menar kommunen i sin överklagan att man tagit hänsyn till de fakta och material som man har fått tillgång till. Kommunen har flera gånger försökt få tillgång till mer information men inte fått det.

Kommunen menar också att Midskog är ett tillräckligt stort område, unikt utifrån elförsörjning och bedömningen är att det är det område som ger minst påverkan på natur och rennäring. Annan tänkbar mark skulle ha inneburit att kraftledningar skulle behövt byggas vilket innebär större ingrepp i miljön.

Förslag om att starta process med ny detaljplan

Parallellt med att driva överklagan finns också ett förslag på att kommunen ska påbörja processen med att göra en ny detaljplan för Midskog. Beslut fattas på Kommunstyrelsen den 7 november. Vi fortsätter också, genom projektet Power Region, att leta efter ytterligare mark som kan vara lämplig för etablering av serverhallar. Dessutom jobbar kommunen för att utveckla och marknadsföra de siter som finns i Verksmon/Torvalla.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2018-02-19

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen