Publicerad 2017-11-08

Rapport från miljö- och samhällsnämnden 8 november

På miljö- och samhällsnämndens novembersammanträde fanns bland annat ett planbesked för flerbostadshus i Lit och planer för nya lägenheter i Valla centrum.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Här kommer en kort sammanfattning av några av de ärenden miljö- och samhällsnämndens behandlade på dagens sammanträde.

En detaljplan för ett mindre flerbostadshus längs Läroverksgränd antogs

Ägaren till fastigheten Långreven 3, som angränsar till Litsvägen och Läroverksgränd i Karlslund, har ansökt om planändring för att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på den västra sidan av fastigheten. Förslaget har granskats under oktober, utan att det resulterat i några ändringar. Miljö- och samhällsnämnden beslutade att anta förslaget, och detaljplanen vinner laga kraft om tre veckor. Att detaljplanen antas innebär att det nu är möjligt att söka bygglov.

Positivt planbesked för att planlägga för flerbostadshus i Lit

Nämnden sa ja till att planläggningen av ett flerbostadshus i fyra våningar på den södra delen av fastigheten Söre 5:83 i Lit, som ansökts av Östersundshem, påbörjas. I den planprocess som påbörjas kommer byggnadens exakta placering och storlek att bestämmas liksom hur infarter, parkeringar och andra funktioner ska placeras. Planprocessen kommer att ta ungefär ett år. Först efter att planen vunnit laga kraft kan man söka bygglov.

Två planer för flerbostadshus i närheten av Valla centrum behandlades

Miljö- och samhällsnämnden beslutade också om två planer för flerbostadshus i närheten av Valla centrum. Besluten är att Samhällsbyggnad får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Häggbäret 1 samt att planförslaget för fastigheten Tanken 1 skickas ut på samråd.

Plan för nytt äldreboende på Solliden

Nämnden gav också klartecken för att påbörja planarbetet för nytt äldreboende på Solliden.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-08

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen