Publicerad 2017-11-18

Birger - det lilla Storsjöodjuret hjälper kommuner i vattenkampanj

Söndag den 19 november är FN:s världstoalettdag – en global satsning för att öka medvetenheten om avlopp och vattenkvalitet. För kommunerna runt Storsjön innebär dagen startskottet för en gemensam satsning på vattensmarta barn – med hjälp av det lilla Storsjöodjuret Birger.

Birger

Birgers hem Storsjön och hur det påverkas av vad som spolas ner i avloppen - det är temat för den kampanj som Berg, Krokom, Åre och Östersunds kommuner nu lanserar riktad mot förskolebarn. Med kampanjen vill kommunerna skapa möjligheter för exempelvis förskolepersonal att lyfta vattnets betydelse och kunna prata med barn om frågan på ett sätt som barnen kan relatera till. Kampanjmaterialet med Birger – det lilla Storsjöodjuret, är framtaget tillsammans med Birgers skapare, Anders Nilsson och Sara Strömberg.

Bara kiss, bajs och toapapper i toaletten, tack!

– Det vi främst vill är att göra barn men även vuxna medvetna om vad som händer när vi spolar ner fel saker i avloppet. Det viktigaste budskapet är att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper. Inget annat, säger Lena Löfhaugen, samordnare för VA Z Renhållare, ett länsgemensamt nätverk för samverkan i frågor som rör vatten, avlopp och renhållning.

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är ”fultorkning” och ”fulspolning”, alltså att använda annat än vanligt toalettpapper för att torka sig och att spola ner dessa i avloppet, bland de största orsakerna till försämrad vattenkvalitet. De vanligaste ”fulspolningarna” är hushållspapper, våtservetter och pappersnäsdukar, men även mediciner, mensskydd, tops, kemikalier och liknande slinker lätt ner i toalettstolen, vilket ökar risken för till exempel stopp och översvämning.

– Många vet inte om det eller tänker att det inte spelar så stor roll vad som spolas ner eftersom reningsverken tar hand om det. Men det blir en onödig belastning på både pumpstationer och reningsverk, vilket både kostar pengar och gör vattnet sämre, säger Lena Löfhaugen.

Målet är att säkra Storsjöns vatten i framtiden

Kommunerna runt Storsjön har också antagit en gemensam vattenanvändningsplan för Storsjön tillsammans med Länsstyrelsen Jämtland. Syftet med planen kan sammanfattas som att det handlar om att säkra upp inför framtiden – därav satsningen på framtidens invånare i Birger-kampanjen.

– Det finns ett antal olika faktorer som exempelvis klimatförändringar som gör att det är en utmaning att säkra Storsjöns vattenkvalitet inför framtiden. Därför är det viktigt att barnen får kunskapen och har med sig den senare i livet, säger Lena Löfhaugen.

Under den kommande veckan startar kampanjen genom att lansera filmen ”Birger i reningsverket”. Senare kommer också kommunernas förskolor att få möjlighet ta del av kampanjmaterialet och prata om hur ”fulspolningar” påverkar Birgers hem Storsjön. Till veckan kommer också Birger själv att besöka Hackås förskola tillsammans med personal från kommunens VA-avdelning och nätverket VA Z Renhållare.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen