Publicerad 2017-11-20

Med anledning av Sveriges Radios granskning av färdtjänsten

På måndagen rapporterade Sveriges Radio, om färdtjänsten i några kommuner i landet. En av de kommuner som granskats är Östersunds kommun.

- Vi välkomnar granskningen på alla sätt. (Programmet Kalibers genomgång, där valda delar publiceras i P4 Jämtland) har visat att det finns delar där Östersund har brustit – både i det enskilda fallet och i våra allmänna rutiner. Vi ser resultatet av reporterns arbete som ett sätt att kunna bli bättre i de här frågorna i framtiden, och kommer att se över våra rutiner, säger Maria Boberg, tillförordnad chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samtidigt som kommunledningen välkomnar granskningen vill Östersunds kommun göra ett antal förtydliganden:

Avtalet med Taxi Östersund

Det stämmer att det är kommunen som ansvarar för att färdtjänsten ska vara av god kvalitet och att Östersund förra året betalade drygt 15 miljoner kronor till Taxi Östersund.

Färdtjänsten upphandlades vid årsskiftet 2012/2013 och avtalet mellan Östersunds kommun och taxibolaget undertecknades i mars 2013. Avtalstiden är 1 juli 2013 till och med 30 juni 2018, med möjlighet till förlängning ett år i taget – i högst två år.

- Vi har rätt att när som helst ta del av dokumentation av fordon, förare och underhåll, enligt avtalet. Kommunen har under avtalstiden inte genomfört några sådana kontroller av dokumentationen. Taxi Östersund har ett system som uppmärksammar bolaget på om någon får sin taxilegitimation indragen, säger Maria Boberg.

 

Därför kan kommunen inte vidta arbetsrättsliga åtgärder hos en extern utförare

- Kommunen har inga befogenheter att stänga av någon eller dela ut någon annan typ av arbetsrättslig åtgärd till någon som är anställd vid ett annat företag. Det kan bara arbetsgivaren i det företag där medarbetaren är anställd göra. Vi har helt enkelt ingen laglig möjlighet att exempelvis stänga av någon som är anställd i ett annat bolag, säger Linda Stenman, chefsjurist vid Östersunds kommun.

- Det vi kan göra är att påtala för vår leverantör vad som hänt, vilket kommunen också gjorde i det fall som Kaliber rapporterar om, säger Maria Boberg.

Det här händer nu

  • Färdtjänsten ska upphandlas igen 2019. Enligt Maria Boberg bör kommunen inför den upphandlingen göra en omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner i landet skriver sina avtal med externa utförare, samt en utvärdering av det nuvarande avtalet.
  • Uppdaterad information kl 13.56: Det kan uppfattas som felaktigt, på grund av en tidigare felformulering, att beslut tagits i Miljö- och samhällsnämnden om åtgärder, den korrekta formuleringen är att nämnden tagit del av information från revisionen sensommaren 2016.

Nu kommer rutinerna att styras upp.- Att det inte har gjorts tidigare beror helt enkelt på att vi har haft personalomsättning på nyckelpositioner. Nu har vi bland annat äntligen en gatuchef på plats som har fått i uppdrag att, så fort han är varm i kläderna, se över revisionsrapporten och komma med förslag på åtgärder, säger Maria Boberg.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen