Publicerad 2017-11-23

Östersunds kommun har gett ut en grön obligation för 800 miljoner kronor

I tisdags var representanter från Östersunds kommun, och de kommunala bolagen Jämtkraft och Östersundshem i Stockholm för att presentera den första gröna obligationen för tänkbara investerare.

Foto: Göran Strand

 

Det handlar om klimatsmarta projekt och Intresset var otroligt stort.

- Vårt behov var 800 miljoner, men intresset och buden motsvarade 1,4 miljarder fördelat på tolv investerare.
- Det här är ett konkret och kraftfullt erkännande på att ekonomi och miljöarbete kan gå hand i hand, säger Ante Strängby finanschef på Östersunds kommun.

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till investeringsprojekt. Investerare lånar ut pengar som är öronmärkta till miljösmarta projekt. Lånen är billigare än traditionella sätt att låna pengar och öppenheten i en grön obligation är betydligt större; varje år får investerarna ett brev som beskriver hur kommunkoncernen har använt pengarna.

I samarbete med kommunens klimatsamordnare Anne Sörensson, kommunala bolagen Östersundshem och Jämtkraft var man helt överens om att satsa på en grön obligation.

- Det här ligger verkligen i tiden. När investerare är beredda att lägga pengar på gröna projekt kan det hända saker i miljöfrågorna på allvar, säger Anne Sörensson, vid Östersunds kommun.

Exempel på projekt som finansieras genom den gröna obligatioen är:

  • Laddinfrastruktur för elbussar och elbilar.
  • Östersundshems nyproduktion av energieffektiva bostäder på Remonthagen och Tallåsen.
  • Jämtkrafts ägande i Mullbergs vindpark.

Några av investerarna:

KPA-pension, Folksamgruppen, Länsförsäkringar Jönköping, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordic investment bank, och SPP Storebrand.

Östersunds kommun har tagit fram ett ramverk som styr vilka projekt som kan finansieras via gröna obligationer. Ramverket har granskats och godkänts med högsta betyg av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO. Ramverket kommer att vara kommunkoncernövergripande.

Gröna obligationer

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2018-05-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen