Publicerad 2017-11-29

”Gnistrande bågar” – förslaget som ska knyta ihop Storsjö strand med staden

För att uppmuntra till hållbart resande och för att knyta ihop den nya stadsdelen med resten av Östersund ska en gång- och cykelbro byggas från Storsjö strand till centralstationen. På tisdag ska Kommunstyrelsen ta beslut om ett samverkansavtal med Trafikverket som går under arbetsnamnet ”Gnistrande bågar”.

Skiss över gnistrande bågar

När stadsdelen Storsjö strand är färdigbyggd förväntas cirka 2000 invånare bo där. Geografiskt ligger den nya stadsdelen direkt intill centralstationen med optimala förutsättningar för regionförstoring med hållbara resor. Men järnvägen ligger som en barriär mellan stadsdelen och övriga staden, vilket gör att det i praktiken är mer än en kilometers resväg från stadsdelen till centralstationen.

För att underlätta vardagen och göra kollektivresandet mer attraktivt för de boende i den nya stadsdelen finns det i detaljplanen en gång- och cykelbro utritad över järnvägsspåren. Detaljplanen för etapp 2 går snart ut på samråd.

På tisdag ska ledamöterna i Kommunstyrelsen ta ställning till fördelning av kostnaderna. Förslaget från Mark- och exploatering är att bron finansieras genom att 30 procent av kostnaden belastar exploateringsprojektet för Storsjöstrand och 70 procent skattefinansieras.

Det blir, enligt förslaget, Trafikverket som bygger själva bron. Därefter övergår ansvaret för drift och underhåll till kommunen.

- Regeringen möjliggör för kommunerna att söka stadsmiljöavtal. Vi har tänkt att vi ska söka detta för att genom medfinansiering få ner kostnaderna på den skattefinansierade delen, säger Jenny Jernström, strateg fysisk planering vid Mark och exploatering vid Östersunds kommun.

Skiss över "Gnistrande bågar"

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-11-29

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen