Publicerad 2017-12-01

Nya regler för hemsjukvård

Från och med fredag 1 december gäller till viss del nya regler för hemsjukvård. Region Jämtland/Härjedalen tar över en del av ansvaret från Östersunds kommun.

detaljbild, handslag mellan sjukvårdare och man med kryckor. Inga ansikten syns.

För att du ska få kommunal hemsjukvård eller hemrehabilitering av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, gäller att du behöver stöd från kommunen – eller av en närstående.

Stödet ska gälla minst ett av följande områden:

  • Stöd att äta och/eller dricka
  • Hjälp att klä dig
  • Stöd för att förflytta dig
  • Hjälp att sköta din dagliga hygien.

Behöver du hjälp med någon av punkterna här ovan, och har ett behov av hälso- och sjukvård, har du rätt till kommunens hemsjukvård eller hemrehabilitering. Du som inte har det här behovet av daglig hjälp ska vända dig till din hälsocentral om du behöver sjukvård, rehabilitering eller hjälpmedel.

– En viktig del i varför man gör den här revideringen är att hemsjukvårdsavtalet inte ska skilja sig beroende på i vilken kommun man är bosatt. Tidigare har det funnits olika lokala avtal mellan kommuner och primärvård, säger Robert Brandt, biträdande förvaltningschef på Vård- och omsorg i Östersund.

Det nya hemsjukvårdavtalet började gälla 1 april 2017 i länets övriga kommuner. Östersunds kommun är alltså sist ut när det nu börjar gälla även här.

– Det lokala avtalet som Östersunds kommun haft med primärvården har skiljt sig en del mot övriga. Vi har behövt den här tiden för att genomföra förändringen på ett tryggt och säkert sätt utan att medborgare hamnar i kläm, säger Robert Brandt.

Om du klickar här kan du läsa ett informationsbrev om de nya reglerna. Du ser bland annat var du ska vända dig om du har frågor.PDF

Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen