Publicerad 2017-12-01

Sexuella trakasserier - så agerar vi

Det har knappast undgått någon hur ämnet sexuella trakasserier i många yrkesgrupper dominerat massmedialt och i sociala medier senaste månaden.

Östersunds kommun är med sina 5500 anställda länets största arbetsgivare och har tydliga riktlinjer om hur trakasserier skall hanter anmälas om man som anställd blir utsatt, hur chefer ska agera som får vetskap om det.

- Alla våra medarbetare ska känna till att vi på inga villkor accepterar trakasserier eller diskriminering på våra arbetsplatser. - Chefer har ett tydligt arbetsmiljöansvar och ska agera som goda förebilder. Jag tycker att det är ett bra tillfälle för chefer att ta upp ämnet på arbetsplatsmöten och tydliggöra kommunens riktlinjer mot trakasserier för att stärka det förebyggande arbetet, säger Mary Lam Eriksson, HR-chef.

Östersunds kommun ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare, där öppenhet ska finnas. Inte en tystnadens kultur.
- Ingen anställd på Östersunds kommun ska acceptera en arbetsmiljö eller kultur där någon annan tar sig rätten att kränka. Det gäller oavsett kön, sexuell läggning, eller ursprung. - Helt enkelt oavsett vem man är eller vill vara.
- Vi ska alltid verka för öppenhet, respekt och tillit, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

I länkar nedan hittar du som medborgare våra riktlinjer och kan skaffa dig mer kunskap kring hur vi som arbetsgivare måste agera och hur en som är anställd kan förhålla sig.

Här är våra riktlinjer kring trakasserier.PDF

Sidan uppdaterad 2018-05-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen