Publicerad 2017-12-04

Social hållbarhet i kommunens upphandlingar ska minska utanförskap

Genom att ställa krav på upphandlade företag att till exempel erbjuda praktikplatser för personer långt utanför arbetsmarknaden vill kommunen att fler människor ska kunna få jobb.

Ung och äldre jobbar tillsammans i snickeri

Tillsammans med Samordningsförbundet har Östersunds kommun startat ett tvåårigt projekt för att kunna ta ett socialt ansvar i framtida upphandlingar.

- Precis som andra offentliga myndigheter är kommunen en stor konsument av varor och tjänster. Använder vi upphandlingar som verktyg för att ta socialt ansvar kan vi hjälpa fler människor att hitta arbete och minska utanförskap. Det är något som både kommunen och hela samhället tjänar på, säger Kristina Holmblad som är projektledare.

Målet med projektet som pågår fram till våren 2019 är att ta fram en modell och arbetssätt för hur kommunen ska kunna ställa sociala krav. De som jobbar i projektet kommer att granska nuvarande upphandlingsprocess, ta fram en matchningsmodell mellan företagare och praktikanter i samarbete med Arbetsförmedlingen, undersöka i vilka typer av upphandlingar som det är lämpligt att ställa sociala krav och även testa de nya kraven i tre planerade större upphandlingar.

Kommunen har dialog med byggbranschen i rådhuset. Kristina Holmblad står framför deltagarna.

Kommunen har dialog med byggbranschen i rådhuset. Kristina Holmblad presenterar projektet.

Först ut att testa blir byggbranschen

Första testet blir en upphandling i byggbranschen som annonseras i december. Östersunds kommun ska bygga om de lokaler som Palmcrantzsskolan tidigare låg i för att fler verksamheter från Teknisk förvaltning ska kunna samlas där. Det handlar bland annat om att bygga omklädningsrum, iordningställa snickerier och verksamhetsförråd. I upphandlingen kommer kommunen att ställa krav på att företaget som vinner upphandlingen ska ta emot fyra praktikplatser i minst fyra månader vardera.

Inför upphandlingen har kommunen bjudit in representanter från byggbranschen till dialog om de nya sociala kraven. På träffen var många positiva men det fanns också många frågor. Vad kommer det att kosta mig som företagare? Kommer jag kunna påverka vilka praktikanter som vi ska emot? Vilken utbildning kommer de att ha?

Carina Andersson, byggledare på FJÄLS Åkeri & Bygg, var en av representanterna som var på plats.

- Det är bra att upphandlingarna breddas med fler aspekter. Tanken är god. Men för oss som företagare handlar det ju också om att det ska fungera ekonomiskt. Det finns många frågor men det är ju så tidigt i projektet att det är svårt att få svar på allt. Den kommande upphandlingen kommer därför ställa höga krav på tydlighet.

Framgångsrika exempel lokalt och nationellt

Projektledaren Kristina Holmblad säger att det jätteviktigt att få in så många tankar och synpunkter från företagare som möjligt.

- Vi gör ju det här för första gången så vi kommer att långsamt testa oss fram tills vi har en hållbar modell som verkligen fungerar. Tanken är alla parter ska vinna på detta. Den som idag står utanför arbetsmarknaden får erfarenhet, samhället inklusive kommunen minskar sina kostnader om fler människor får jobb och företagen får ett bra tillfälle att hitta ny kompetens och framtida potentiella medarbetare.

Det finns också flera goda exempel på hur man jobbar med socialt ansvarsfull upphandling finns runt om i landet. I både Göteborg och Örebro har man sedan några år arbetat systematiskt med socialt ansvarstagande i upphandlingar, och man ser goda resultat för både individer och företag. Även Östersundshems initiativ Innarförskapsakademin är ett bra exempel. Där erbjuds unga och asylsökande praktikplats i tre månader på företag som Östersundshem samarbetar med. Efter praktiken har en hög del av deltagarna fått anställning

Fakta Socialt hållbar upphandling

Syftet med att ställa krav på sociala hänsyn i offentliga upphandlingar är att få fler aktörer i samhället att ta socialt ansvar, till exemplet genom att erbjuda utbildning, praktik eller anställning åt personer som står utanför arbetsmarknaden.

Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp. Det kan exempelvis inkludera:

  • Rättvis handel
  • Lika möjligheter och rättighet för kvinna och män
  • Sysselsättningsmöjligheter
  • Social integration
  • Tillgänglighet
  • Arbetstagares rättigheter
  • Små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar

Östersunds kommun kommer att fokusera på social integration och att hjälpa människor att inkluderas på arbetsmarknaden genom krav på praktik, stödanställning eller lärlingsplatser.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats

Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen