Publicerad 2017-12-06

Nytt upphandlingsdokument för hemtjänsten

I november beslutade Vård- och omsorgsnämnden om ett nytt upphandlingsdokument för utförarna av hemtjänst

Hemtjänst Piere

 

Här kan du ta del av upphandlingsdokumentet som gäller från och med 13 december.

De stora förändringarna i dokumentet är:

  • Krav på elektronisk ansökan - Samtliga dokument och bilagor kommer att finnas tillgängliga i upphandlingssystemet Tendsign senast 13 december.
  • Bilaga med tillämpningsanvisningar (kommersiella villkor)
  • Ny och kompletterande lagstiftning
  • Krav på användning av IT-system vid rapportering, mobil hemtjänst med mera
  • Nya gränser (geografiska områden) för personlig omvårdnad, avlösning i hemmet och ledsagning.
  • Nya ersättningsområden för servicetjänster
  • Ickeval upphör för samtliga tjänster inom valfrihetssystemet - kommunen blir utförare för den som inte vill göra ett aktivt val.
Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen