Publicerad 2017-12-13

Frågor och svar om kommunens felberäkning av hemtjänsttaxan

Som både kommunen och lokalmedia berättat under året har Östersunds kommun för vissa medborgare tagit ut en felaktig hemtjänsttaxa under 2015, 2016 och under delar av 2017.

Redan när detta uppdagades i våras berättade kommunen på sin webbsida vilka åtgärder som kommunen skulle göra för att rätta till felet.

Eftersom kommunen får frågor om taxan vill kommunen berätta hur vi arbetat för att korrigera vårt misstag.

Vilka har drabbats?

De som har drabbats av för höga avgifter har inte kunnat ange sin bostadskostnad när kommunen skulle beräkna avgiftsutrymmet för hemtjänstinsatserna. Vid dessa tillfällen använde kommunen istället en statligt fastställd schablon. Det var uppräkningen av denna schablon som förvaltningen missade när den trädde i kraft 1 juli 2015.

Från 1 juli 2015 fram till våren 2017 har därmed medborgare som inte kunnat uppge sin bostadskostnad ibland fått en för hög hemtjänstavgift eftersom deras boendekostnadsschablon varit för låg (den gamla schablonen).

Så har kommunen gjort för att hitta vilka som drabbats

Förvaltningen har utgått från samtliga medborgare som har eller har haft hemtjänst under den aktuella perioden.
Därefter sorterade förvaltningen fram de som bor i egna hus/hem.
De som bor i lägenhet vet sin bostadskostnad och har angett denna.
Av dessa gick förvaltningen genom de som inte fått bostadstillägg. Det är bara i den gruppen som det kan finnas medborgare som inte kunna ange sin bostadskostnad.

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit kontakt med de personer som inte kunnat ange sin boendekostnad och därmed haft en felaktig schablon.
Därefter har förvaltningen räknat om hur mycket var och en skulle ha betalat med en annorlunda schablon.
Det finns medborgare som inte har något avgiftsutrymme och det finns de som har ett så pass stort avgiftsutrymme att de inte påverkas av en förändrad schablon.

På så sätt är förvaltningen säkra på att alla misstag har identifierats.

Vad händer nu?

Kommunen återbetalar de belopp som medborgarna betalat för mycket inklusive en kompensation för utebliven ränta.

Hur vet jag om jag eller någon anhörigt fått fel taxa?

De som drabbats av felberäkningen har fått meddelande om det.

Sidan uppdaterad 2018-04-27

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen