Publicerad 2017-12-15

Höjd hyra men också ökade möjligheter för bostadstillägg

Under vecka 51 skickas hyresavier ut till alla medborgare på särskilda boenden och i LSS-bostäder eller SoL-bostäder. Medborgare som tidigare betalat en hyra på 5 000 kronor kan märka av en betydande höjning på sin hyresavi. Samtidigt ökar möjligheten för många att få bostadstillägg.

Tillsammans med hyresavierna skickar Vård- och omsorgsförvaltningen också ut ett informationsbrev som förklarar förändringen:

Under många år har Vård- och omsorgsnämnden subventionerat hyror som legat över 5 000 i särskilda boenden för äldre och i LSS-bostäder och SoL-bostäder. Nämnden har subventionerat genom att betala den del av hyran som överstiger 5 000 kronor.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit hänsyn till reglerna för det statliga bostadstillägget när de har subventionerat hyrorna. Fram till nu har man kunnat söka bostadstillägg för en hyra upp till 5 000 kronor. Från och med 2018 kan man söka bostadstillägg för en hyra upp till 5 600 kronor.

På samma sätt justerar nämnden sin subvention till medborgarna. Från och med 1 januari betalar bara nämnden den del av hyran som är högre än 5 600 kronor.

100 000 pensionärer missar bostadstillägget

I dag har 290 000 pensionärer i Sverige bostadstillägg. Bostadstillägget är ett tillägg till den allmänna pensionen och ska ses som en del av grundskyddet liksom garantipensionen. Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar skulle ytterligare 100 000 pensionärer kunna få bostadstillägg om de skickade in en ansökan. Därför är det extra viktigt att alla pensionärer kontrollerar sina möjligheter att få bostadstillägg!

Förutom att regeringen höjer nivån för skälig boendekostnad till 5 600 kronor så höjer man också nivån för skälig levnadsnivå inom både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Det innebär alltså att ännu fler pensionärer än tidigare nu blir berättigade till bostadstillägg.

Här kan du ta del av informationsbrevetPDF

Hit vänder du dig:

För mer information eller ansökan om bostadstillägg :

Pensionsmyndigheten - när man fyllt 65:
www.pensionsmyndigheten.se
Telefon: 0771-776 776

Försäkringskassan om man är under 65 år:
www.forsakringskassan.se
Telefon: 0771-524 524

För allmänna frågor kring den här informationen kan man också ringa Kundcenter - se kontaktuppgifter nedan.

Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen