Publicerad 2017-12-18

Löjtnantsgården tog hem kvalitetspris

Det blev Löjtnantsgårdens särskilda boende i Brunflo som tog hem Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2017 för sitt målmedvetna kvalitets- och utvecklingsarbete. Idag fick de ta emot utmärkelsen vid en ceremoni i Rådhuset.

Löjtnantsgårdens personal tar emot diplom, blommor och check av Vård- och omsorgsnämndens ordförande.

– Vilja, mod, kreativitet och att vi hjälps åt. Det är det som är vårt koncept, säger en stolt Ingela Håkansson, enhetschef på Löjtnantsgården, om varför just de vann Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2017.

Vård- och omsorgsnämndens motivering

"Verksamheten har bedrivit ett målmedvetet kvalitets- och utvecklingsarbete som förbättrat arbetsmiljön sänkt sjuktalen samt minskat användning olämpliga läkemedel hos berörda medborgare. Kvalitetsgranskning våren 2017 visar ett mycket gott resultat. Personalen har med vilja, lust och engagemang utvecklat verksamheten på Löjtnantsgården till en attraktiv arbetsplats och ett populärt särskilt boende".

RUT-projektet får hedersomnämnande

Ett hedersomnämnande utdelas till RUT-projektet (Rehabilitering, Utveckling, Tillgänglighet) med motiveringen:

"Med motorsportintresset i fokus har deltagarna i projektet samverkat med flera av Jämtlands motorklubbar. Tillsammans med föreningarna har man skapat ett värde för många och gett förutsättningar till delaktighet i samhällslivet på ett fördömligt och unikt sätt".

Sju kandidater till årets pris

Man kan både söka själv eller nomineras till kvalitetspriset. Kommuninvånarna har enkelt kunnat gå in på hemsidan och fylla i ett formulär för att lämna sina förslag. Utöver Löjtnantsgården och RUT-projektet fanns ytterligare fem kandidater för årets pris:

  • Susanne Svensson, Specialpedagog på Habiliteringsteamet LSS (ger stöd till medborgare som tillhör LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Kent Nilsson Boendestödjare, Boendestöd (stöd hemma till medborgare med psykiatrisk ohälsa/funktionsnedsättning)
  • Västerviks särskilda boende
  • Teknik och service (ansvarar för trygghetslarm och annat teknikstöd)
  • Brunflo hemtjänst
Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen