Publicerad 2017-12-18

Östersunds kommun söker samförstånd om marken i Midskog för kommande etableringar

Just nu pågår arbetet med en helt ny detaljplan för området, och kommunen har anlitat expertishjälp när det gäller miljökonsekvensbeskrivningen.

I den beskrivningen ska en mer ingående beskrivning av hur området brukas, lyftas fram.

I processen vill kommunen även få till stånd en djupare dialog med Jovnevaerie sameby för att få mer information om deras markanvändning. Bland annat genom att få ta del av den så kallade renbruksplanen. Kommunen har även bett Länsstyrelsen om stöd i arbetet.

Bakgrunden till det pågående arbetet är att Mark- och miljööverdomstolen inte ger kommunen så kallat prövningstillstånd och därmed kommer inte de inte att ompröva Mark - och miljödomstolens dom från tidigare i höstas, som upphävde Östersund kommuns beslut från augusti att anta en detaljplan för del av fastigheten kallad Lillsjöhögen 2:10. (Midskog)

- Det är tråkigt att vi inte kommer vidare med vår överklagan av domen, men vi söker samförstånd och jobbar vidare med området, säger etableringschef Magnus Lindgren.

Läs mer om planarbetet i länkar nedan.

Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen