Publicerad 2017-12-21

Stor satsning på att bli centrum för internationell vinterparasport

Östersund satsar tillsammans med Åre på att bli en storregion för internationell vinterparasport. En rad evenemang är redan inbokade och svenska parasportförbundet har ansökt om att Special Olympics Winter games 2021 ska arrangeras i Östersund och Åre. Om ansökan godkänns i vår så kan det innebära 100 000 gästnätter till regionen. De här evenemangen innebär också att extra fokus kommer att ligga på att förbättra hälsan för personer med funktionsnedsättning.

 

- Vi gör det här för att vi vill och kan. Vi har erfarenheterna. Vi har arenorna. Vi är Home of Great Events. Vi vill satsa för att människor med funktionsnedsättning ska kunna idrotta och motionera på lika villkor som den övriga befolkningen, säger Putte Eby som är evenemangsstrateg på Östersunds kommun och fortsätter:

- Här finns också Mittuniversitet som genom Sport Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum forskar på och utvecklar ny teknik inom sport. Det skapar ännu fler häftiga möjligheter för parasporten.

3 000 aktiva från 105 länder

Från 2018-2023 planeras alltså en rad evenemang inom parasport i regionen.Världscup i längdåkning, parahockey, rullstolscurling ochså finnsalltsåen ansökan om att arrangeraSpecial Olympics World Winter games 2021. För att nämna några evenemang. Bara Special Olympics, som är världens största breddidrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning, kan innebära 3 000 aktiva från 105 länder, 1 000 journalister och 15 000 gästnätter per natt, totalt 100 000 gästnätter i regionen.

I Östersund är planen att arrangera tävlingar i speedskating, curling och innebandy. I Duved i alpint, längd och snöskor. Beslut om ansökan tas under senare delen av våren. Målet är att bli en storregion för parasport år 2023.

- Den här typen av evenemang leder till fler jobb, mer inkomster till hotell och restauranger och så är det ju också en strålande marknadsföring för Östersund och regionen, säger Putte Eby.

Förbättra psykisk och fysisk hälsa

Att arrangerade här idrottsevenemangen ä rockså ett viktigt verktyg när det gäller att förbättra både den psykiska och fysiska hälsan hos personermed funktionsnedsättning. Forskning visar att ohälsan hos de personerna är tio gånger högre än befolkningen i övrigt. Och endast 15 procent av unga i gruppen är fysiskt aktiva (då har man också räknat med skolidrotten).

- Det här vill vi ändra på. Det handlar både om att få röra sig och må bättre på det sättet men kanske lika mycket om att få en meningsfull fritid. Att kunna träffa nya vänner och befinna sig i ett socialt sammanhang, säger Anna Werme, som är folkhälsostrateg på Östersunds kommun.

Alla har en viktig roll att spela

Nu handlar mycket av jobbet om att samla krafter och få så många aktörer i samhället som möjligt att engagera sig. Hur kan hotell och butiker göras mer tillgängliga? Vilka hinder finns för parasport på Östersunds arenor idag? Hur utvecklas produkter och utrustning för parasport på Mittuniversitetet?

- Näringslivet, organisationer och myndigheter. Alla har en viktig roll att spela. Vi behöver ta vara på de fantastiska möjligheter som de här idrottsevenemangen skapar. Men också fundera på vilka krav det ställer på oss när det gäller allt från bemötande till byggnader, säger Helene Olsson Sandal som är tillgänglighetsstrateg på Östersunds kommun.

För att evenemangen ska bli lyckade behöver personerna som kommer hit känna att det här är en välkomnande plats som de vill komma tillbaka till. Där bemötande är bra och hindren få.

- Det handlar om att göra både Östersund och Åre till välkomnade platser som är bättre för alla, säger Putte Eby, som berättar mer i filmen nedan.

Sidan uppdaterad 2017-12-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen