Publicerad 2018-01-02

Höjda avgifter på sophämtningen för att stimulera sopsortering

Det är nya sopavgifter från årsskiftet. Grundavgifterna är desamma som förra året liksom avgifterna för hämtning av matavfall, medan avgifterna för hämtning av Rest till förbränning (Brännbart) har höjts.

Sophämtning

Avfall Återvinning vill, med hjälp av sopavgifterna, fortsätta att styra mot en bättre sopsortering och återvinning. De högre avgifterna behövs också för att täcka de höjda förbränningsavgifterna som vi betalar till Sundsvalls Energi. Därför har avgifterna för hämtning av de sopor som går till förbränning höjts med 6 %. Avgifterna för hämtning av matavfall är oförändrade.

Med de nya avgifterna blir årskostnaden för en normalvilla 2 455 kr och för en lägenhet i ett flerbostadshus (typhus "Östersund" med 15 lägenheter) 1 374 kl/lägenhet.

Se de nya avgifterna för villahushåll

Se de nya avgifterna för flerbostadshus

Tippavgifterna på Gräfsåsens avfallsanläggning

Även avgifterna för att lämna avfall på kommunens avfallsanäggning lämnas oförändrade förutom justeringar av några enstaka avgifter. Justeringarna görs för att motsvara de kostnader vi har för transporter och behandling av avfallet.

Se de nya tippavgifterna

Sidan uppdaterad 2018-01-02

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen