Publicerad 2018-01-04

Östersund och regionen ska hjälpa till med att ta fram ny nationell Unescostrategi

Genom det framgångsrika arbetet med årsmötet för Unesco - nätverket Creative Cities Network i Östersund har kommunen och Region Jämtland och Härjedalen bjudits för att sitta i referensgruppen för den nya svenska Unescostrategin 2018 – 2021.

Foto på forskare som föreläsare och visar powerpoint

Nu är det dags för svenska Unescorådet ta fram en ny strategi för arbetet med Unesco. Samarbete och samverkan mellan svenska aktörer som arbetar med Unescofrågor behövs för att kunna driva en global, hållbar och rättvis utveckling. Östersund och Region Jämtland och Härjedalen kommer att sitta med i referensgruppen tillsammans med bland annat Sida, Skolverket och Kulturrådet.

Den nya strategin ska ha ett tydligt fokus på Agenda 2030. Agenda 2030 innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen.

Agenda 2030 i fokus på Unesco´s nätverksmöte i Brasilien

Östersund är också den enda svenska staden som är med i gastronomi-nätverket Creative Cities of Gastronomy. Arbetet med Agenda 2030 är den viktigaste frågan som Unesco-nätverket jobbar med.

Under fyra dagar i november åkte en delegation från Östersund till Bélem i Brasilien för att vara med på en nätverksträff. Från Östersund deltog Mona Modin Tjulin, politiskt utsedd representant, Johan Gavelin, kock och Dag Hartman, tjänsteman från Region Jämtland Härjedalen. Temat var biologisk mångfald och syftet med träffen var bland annat att ta del av goda exempel på lokala exempel på hållbar tillväxt.

Bélem ligger i Amazonas, världens största regnskog. Regnskogen är hotad eftersom många vill åt både timret och marken för att odla olika grödor. Nu vill olika organisationer, staden och delstaten satsa på att marknadsföra smaker och produkter som endast kan framställas av en orörd regnskog. Detta för att kunna bevara regnskogen samtidigt som det också går att tjäna pengar på den ur ett ur ett hållbart perspektiv.

Östersund är ”Creative City of Gastronomy” - vad betyder det?

Östersund och Jämtland Härjedalen är sedan 2010 utsedd till Creative City of Gastronomy av UNESCO-nätverket Creative Cities Network (UCCN). Vi är utsedda inom gastronomi, men man kan som stad även vara medlem inom andra kulturgenrer som tex musik, litteratur design etc. Totalt är vi 116 städer från hela världen som är med i nätverket.Tanken med nätverket är att utbytet ska skapa en hållbar lokal tillväxt inom bland annat mathantverk.

För ett år sedan höll det globala nätverket sitt årsmöte i Östersund och över 250 delegater fick bland annat uppleva en gastronomi- och kulturvecka och ta del av en internationell forskningskonferens. Årsmötet blev en succé och vi belönades medSvenskaUnescopriset2017.

Bakom satsningen står TorstaAB, Jämtland Härjedalen Turism, LRF Jämtland, Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond samt deltagande parter.

Läs mer om gastronominätverket härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är Unesco?

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Läs mer om Unesco och Svenska Unescorådet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-01-04

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen