Publicerad 2018-01-04

Socialförvaltningen fick gott betyg i brukarundersökningen

Socialförvaltningen har för tredje året i rad deltagit i den nationella brukarundersökningen för Individ- och familjeomsorgen. Resultatet är genomgående mycket gott och ligger i linje med resultatet från föregående år.

Enkäten vänder sig till besökare inom myndighetsutövning; Försörjning, Barn ungdom, Vuxen samt Ensamkommande barn. För Barn och ungdom besvarar både ungdomar över 13 år och vårdnadshavare enkäten.

Genom att delta i den nationella undersökningen ges möjlighet att kunna jämföra resultatet med andra kommuners.

Genomförandet skedde under perioden 4 september till 6 oktober 2017. Totalt besvarade 191 personer enkäten.

Brukarundersökningarnas resultat hittar du på en särskild sida som du kommer till via den här länken

Sidan uppdaterad 2018-01-04

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen