Publicerad 2018-01-17

Studie visar på lyckade satsningar på stora skidskyttetävlingar

En effektstudie av de stora skidskyttevenemang som hållits på Östersunds skidstadion genom åren – VM och världscup – visar att den lokala ekonomin i Östersund tillförts drygt 600 miljoner kronor.

publik och aktiva bevakas av tv-kameramän i målområdet på skidstadion

Östersund har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen vid de stora skidskyttetävlingarna som under 30 år arrangerats på skidstadion.

Effektstudien har genomförts i samverkan mellan Östersunds kommuns Kultur- och fritidsförvaltning och Svenska skidskytteförbundet. Gun Fahlander har varit projektledare och turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet har anlitats för att sammanställa resultat och effekter.

Undersökningen omfattar åren 1989-2019 (det sistnämnda årtalet finns med för att nästa VM i skidskytte i Östersund avgörs då). Fokus har legat på de senaste 15 åren, då Östersunds kommun investerat mycket i sin nationalarena för skidskytte, Östersunds skidstadion. Sedan 1989 har det arrangerats 24 världscuper och ett VM i Östersund.

– Jag känner mig mycket nöjd över att vi lyckats redovisa Östersund kommuns kostnader över tid, och att vi lyckats fånga de indirekta och direkta effekterna av skidstadions utveckling hand i hand med skidskyttes evenemangsutvecklingen under dessa 30 år, säger Henrik Jansson, chef på Östersunds kommuns kultur- och fritidsenhet.

Bra utdelning

I effektstudien handlar det om den direktekonomiska effekten, d v s de pengar som spenderas av tillresta besökare och deltagare.

Om VM 2019 räknas med (med samma prognos som VM 2008) blir den direktekonomiska effekten för åren 2005-2019 804 miljoner kronor. Under samma period har Östersunds kommun haft kostnader på 194 miljoner kronor – i investeringar på stadion, driftskostnader och evenemangsbidrag.

Effektstudien visar att Östersund har fått mycket bra behållning av de satsningar som gjorts på skidskyttet, och på skidstadions utveckling. Bra prioriteringar tillsammans med en arrangörsorganisation med lång erfarenhet och stor kompetens har varit nyckelfaktorer till framgången.

Genomslag i media

I studien ingår också en uppskattning av det mediala värdet av evenemangen på skidstadion. De beräkningarna är gjorda under åren 2012-2016. Det som uppskattas är vilket marknadsföringsvärde mediabevakningen har för Östersund som varumärke. Siffran som studien kommer fram till är 68 miljoner kronor per år.

– Ser man till de strategiska framgångsfaktorerna bakom större evenemang är systematisk mätning och uppföljning en viktig nyckel till framgång. Att vi både från kommunens sida och skidskytteorganisationens håll kontinuerligt arbetat med uppföljning, ger oss möjligheten att luta oss mot denna kunskap när vi planerar för framtida satsningar för en idrottsanläggning, säger Henrik Jansson.

Sidan uppdaterad 2018-01-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen