Publicerad 2018-01-24

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 24 januari

På Miljö- och samhällsnämndens första sammanträdande för året fanns bland annat en bygglovsansökan för tomten vid gamla Hemköp och förslag om förtätning av kvarteret Hyacinten på agendan.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Denna information utgår från protokollet innan justering. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det har justerats, vilket sker inom några dagar.

Ett steg närmare nya flerbostadshus på Tegelplan

Fastighetsägaren vill riva de två byggnaderna med handelslokaler på Tegelplan där ICA Blå center och Sportsgym, Tasseborg med flera ligger. Planen är att istället bygga nya flerbostadshus med handelslokaler i bottenvåningen. Förslaget innebär att det får byggas flerbostadshus i fyra till nio våningar.

Förslaget till detaljplan var i somras ute på samråd, nu har synpunkterna sammanställts och kommenterats av kommunens planhandläggare och förslaget till detaljplan har reviderats.

Miljö – och samhällsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen och godkänna att det omgjorda förslaget skickas ut på granskning. Under granskningen har medborgare och sakägare möjlighet att tycka till ännu en gång.

Samråd om nya bostadshus i kvarteret Hyacinten

Rikshem AB vill bygga två nya bostadshus i Kvarteret Hyacinten på Grundläggargränd och därmed förtäta kvarteret.

Planförslaget innebär två byggnader i fem våningar på det gårdsbjälklag som utgör tak till underliggande garage. Det möjliggör även nya komplementbyggnader för bland annat sophantering och cykelparkering.

Miljö- och samhällsnämnden godkänner planförslaget som underlag för samråd.

Nytt bostadshus vid gamla Hemköpstomten

Miljö- och samhällsnämnden beviljar bygglov för ett flerbostadshus med 58 lägenheter och underliggande garage vid den gamla Hemköpstomten på Bangårdsgatan.

Byggnaden är uppdelad i flera byggnadsvolymer med varierande byggnadshöjder, där den högsta delen blir nio våningar.

 

Sidan uppdaterad 2018-01-25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen