Publicerad 2018-01-25

Rapport från Barn- och utbildningsnämndens möte den 24 januari

På Barn- och utbildningsnämndens möte den 24 januari beslutade man bland annat att Förskolan Fröja flyttar till nya lokaler den 1 augusti 2018. Här är i korthet några av de beslut som togs.

Barn i förskolamiljö

Foto: Göran Strand

Medborgarförslag om att kommunen inför en extra idrottstimme om dagen i grundskolan

Nämnden instämmer i de goda effekterna av fysiska aktiviteter och de argument som framförs i förslaget. Medborgarförslaget avslås dock i avvaktan på regeringens avsikt med att öka antalet timmar idrott och hälsa till 2019.

Förändringar förskolelokaler på Frösön

På Frösön finns idag en överkapacitet av förskoleplatser. Lär- och arbetsmiljön på Förskolan Fröja är undermålig och kräver stora investeringar. Utifrån detta beslutade nämnden att Fröja byter lokaler till Lövstavägen 1 från 2018-08-01.

Handlingsplan farliga kemikalier i förskola/skola

Nämnden anser att arbetet med giftfria miljöer är viktigt och att leksaker och inventarier måste anses vara viktigare än ytskikt och ges större prioritet. Vid nybyggnationer och renoveringar används giftfria material. Vid byte av ytskikt/golv i befintliga lokaler måste detta ske på sådant sätt och i dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen, så att kontinuiteten i verksamheten eller tillgång till förskola inte oönskat påverkas. Det måste också prioriteras så att bytet sker i samband med andra åtgärder eller att det inte sker där andra planer finns. Utrymmen där små barn vistas mest ska prioriteras först.

Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) flyttar den 1 oktober till grundskolan

Från den 1 januari i år finns fritidsgårdsverksamheten inom Kultur- och fritidsförvaltningen, från att tidigare ha tillhört Barn- och utbildningsförvaltningen. Förändringen medför att den öppna fritidsverksamheten (fritidsklubb) för elever 10-13 år, flyttas från ”gårdarna” från och med den 1 oktober 2018, för att bedrivas inom grundskolans verksamhet.

Det kommer att finnas 14 klubbar, jämfört med dagens tio. De flesta F-5 skolor ska ha öppen fritidsverksamhet för sina egna elever i åk 4-5, samt för de i åk 6 som tidigare var elever på skolan. Undantaget är F-5-skolorna Fåker, Ångsta, Orrviken, Marieby, Häggenås och Bringåsen som enbart har fritidshem för elever 6-13 år i inskriven verksamhet.

Fotnot: Den öppna fritidsverksamheten benämns som "klubb" i fortsättningen.

 

Hela protokollet hittar du i kommunens diarium, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsternär det justerats vilket sker inom några dagar efter sammanträdet.

Sidan uppdaterad 2018-01-25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen