Publicerad 2018-01-30

Så här fungerar snöröjningen

Det har varit en tuff inledning på snöröjningssäsongen. Östersund har under kort tid fått stora mängder snö och det har varit mycket jobb med att först ploga och sedan frakta bort den. Väghållningen engagerar många och därför passar vi på att förklara hur det fungerar.

Lastbil med röd hytt får flaket fyllt av snö av en gul traktor

I Östersunds kommun är det Gatuenhetens avdelning Väghållning som rent praktiskt arbetar med vinter- och sommarunderhållning av kommunens vägar. Det gör avdelningen på beställning av förvaltningen Samhällsbyggnad som i sin tur får budgeten bestämd av Miljö- och samhällsnämnden. De beslutar också om vilka kriterier som ska gälla för exempelvis när snöröjning ska göras.

Kriterierna för snöröjning i Östersunds kommun:

Prioriterade gång- och cykelvägar börjar plogas när det fallit fyra centimeter snö och det fortfarande snöar. Eller när det slutat snöa och snödjupet är tre centimeter eller mer.

Övriga gång- och cykelvägar, gator, gångbanor, parkeringar och torg börjar plogas när det fallit sju centimeter snö eller mer och det fortfarande snöar. Eller om det slutat snöa och nysnödjupet är fem centimeter eller mer.

52 distrikt delas mellan kommun och entreprenörer

Tore Åberg som är enhetschef för Gatuenheten berättar mer.

- Vi har jourhavande arbetsledare som bevakar vägläget dygnet runt. När kriterierna är uppfyllda så drar vi igång plogningen. Vi har 52 olika distrikt och ungefär 40 procent av distrikten sköts i vår regi och resterande 60 procent köper vi in från olika entreprenörer. Eftersom det är 52 olika distrikt är det 52 olika maskiner igång samtidigt och snöröjer. De gör färdigt en snösväng på ungefär åtta timmar. Men jag vill betona att det är under normala förhållanden. Om det kommer mycket snö eller om det fortsätter snöa tar det längre tid. Som det var i mellandagarna körde vi en snösväng och när den var färdig var det bara att börja om igen, säger Tore.

Så lång tid tar det att ploga

Kriterierna är framtagna för att vara tillräckliga för normal snöröjningsberedskap. Det betyder att:

  • Om det kommit snö så bara de prioriterade gång- och cykelvägarna ska plogas så tar det cirka 5 timmar tills det är färdigt.
  • Vid en normal snösväng där alla gator ska plogas (och det slutat snöa) så tar det 8-12 timmar.
  • Om det är extremfall det vill säga att det snöat mycket och fortsätter snöa ska alla gator vara plogade inom ett dygn.
  • Det som också ska med i beräkningarna är att tiden räknas från när plogningen börjar.

Det är alltså ingen mening att ringa in till Kundcenter eller Väghållning och fråga när det blir snöröjt precis där du bor. När det blir plogat hos dig beror på var du bor, hur mycket snö det kommit och när snöröjarna skickades ut.

- Vi har en bra beredskap för normala snöfall. Extrema snöfall har vi inte upplevt på många år förutom den här vintern. Om vi ska ha beredskap för de få gånger som det blir så här mycket snö under så här kort tid kommer det bli en rejält högre kostnad. En snösväng som körs i alla distrikt kostar ungefär en halv miljon per gång.

Upphandling och budget

När det gäller att ta in entreprenörer är det lagen om offentlig upphandling som gäller. Alla entreprenörer får vara med och lämna bud och vilket timpris de vill ha. Från kommunens sida ställs sedan vissa krav, till exempel på miljö, inställelsetider och fordon. När anbuden kommer in rangordnas de efter hur de uppfyller kraven i första hand och priset i andra hand. Den som kommer som nummer ett i rangordningen får säga hur många distrikt dom mäktar med. Sedan är den som blev nummer tvås tur och så vidare. Förutom timpriset får entreprenörerna en fast snöersättning för varje distrikt samt ersättning varje dygn de är satt i beredskap.

- Vi har en budget som vi ska hålla oss till men om vi skulle nå budgetgränsen så kommer vi inte att sluta snöröja för det. Då får budgeten anpassa sig efter det läge som råder. Det har inte varit några större problem att få snöröjningsbudgeten att räcka till de senaste snöfattiga vintrarna, berättar Tore.

Bortfraktning av snö

När vägarna väl är plogade och det slutat snöa så startar arbetet med att forsla bort all snö.

- Precis som själva plogningen kostar det mycket pengar att köra bort snö. Därför gör vi det på gator där det är mycket trafik medan den får ligga kvar på mindre gator. Efter mindre gator tar vi inte bort snö förrän bredden blir mindre än fyra meter. På många av de gatorna är det förbestämt att vissa trottoarer ska användas som snöupplag. Därför är det viktigt att gående, cyklister och bilister samsas om utrymmet, berättar Tore.

Hyvling efter behov

Direkt när snön faller så packas den, speciellt efter hårt trafikerade gator med tung trafik, och får då en tvättbrädeyta. Kommer det mycket snö så blir det dessutom gropigt och spårigt.

- Den här packningen sker ungefär samtidigt på alla större vägar och vi kan omöjligen vara överallt och hyvla samtidigt. Men vi försöker hyvla med väghyvel och skrapa med traktorer så fort vi kan och när vädret tillåter det. När det blir för kallt så hyvlar vi inte för dels blir isen för hård och maskinerna tar för mycket stryk, säger Tore.

Servicedeklaration VinterväghållningPDF

Snöröjning och sandning

Sidan uppdaterad 2018-01-30

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen