Publicerad 2018-02-09

På Mobacka blir språkpraktikanten
snabbt en resurs

Det är tidig förmiddag på Mobacka och Irina Dubovikova hjälper en av de boende in på sitt rum. Irina är praktikant inom KIVO, ett projekt som hjälper nysvenskar att snabbare komma in i vårdyrket.

– Våra språkpraktikanter blir snabbt värdefulla resurser, bara vi ger dem tid och engagemang, säger handledare Åsa Wiklund.

KIVO-projektet startade 2015 Det är ett så kallat inkluderingsprojekt som ska underlätta för nysvenskar att få anställning som undersköterskor. Bakgrunden är att vi står inför stora pensionsavgångar inom vården samtidigt som medborgarna blir allt äldre.

Mobacka nappade direkt på möjligheten att vara med i KIVO. De har haft språkpraktikanter tidigare och har bara sett vinster med det. Steg ett var att utbilda så kallade inkluderingshandledare och undersköterskan Åsa Wiklund var först ut.

– Handledning ingår ju normalt i undersköterskans uppgifter och jag har bland annat varit handledare för skolelever. Jag trivs med att se hur praktikanterna utvecklas och klarar av mer och mer, berättar Åsa.

Gertrud Björkegren är enhetschef på Mobacka. Hon menar att framgången bakom ett lyckat inkluderingsarbete är att det finns ett genuint intresse för att ta emot praktikanter inom personalgruppen.

- Jag som chef kan inte tvinga fram den här typen av engagemang eller säga åt någon att bli handledare, det måste komma från dem själva. Hos oss har ett initialt engagemang gett ringar på vattnet och alltfler ser praktiken som en möjlighet att investera i sina framtida kollegor.

Gertrud berättar att hon alltid är noga med att se och räkna med varje individ, oavsett om det är en student, språkpraktikant, vikarie eller ordinarie personal. Alla ska ges chansen att jobba efter sina förutsättningar och inkluderas i arbetslaget. Känner man den tryggheten utvecklas man också snabbare menar hon.

– Man är ju själv inte så morsk när man reser utomlands. Om man är rädd för att göra och säga fel behöver man trygghet för att våga, det gäller i allra högsta grad våra språkpraktikanter.

Perfekt svenska är inte alltid viktigast

Det som får många att tveka inför att ta emot en KIVO-praktikant är just att språket ska bli ett stort hinder. Men Åsa konstaterar att perfekt svenska inte alltid är det viktigaste.

– En demenssjuk person blir till exempel bara oroligare ju mer vi pratar. Då är ett tydligt kroppsspråk desto viktigare.

Varje dag gör Åsa korta övningar med praktikanten. Det kan vara att läsa igenom en text med vårdrelaterade begrepp, prata om vanliga svenska maträtter, lära sig orden för ställen i kroppen där man kan ha ont – och så vidare.

– Det låter kanske avancerat, men det handlar bara om en kort stund per dag. Jag är absolut inte deras svenskalärare, men kan med enkla medel hjälpa dem att komma in i jobbet. Alla övningar finns dessutom färdiga i KIVO.

Gertrud betonar att utöver ett genuint engagemang krävs att chefen avsätter tid för handledning. Hon menar att praktikanterna snabbt blir en resurs om de bara får rätt handledning.

– Om vi ska lyckas med personalförsörjningen i framtiden måste vi ge alla praktikanter en positiv upplevelse. Då kan vi inte ha sönderstressad personal som inte tar sig tid. Handledartid måste helt enkelt läggas in i arbetsschemat och ses som en naturlig de i veckans arbete.

Mobacka har hittills haft fyra praktikanter inom ramen för KIVO. De har utvecklats till riktigt bra resurser och vikarierar idag både på Mobacka och på andra boenden. Flera av språkpraktikanterna, inte bara de inom KIVO, har dessutom påbörjat sin undersköterskeutbildning.

- I och med att de både får träna språket och får praktiskt erfarenhet av yrket under praktiken kan de mycket lättare ta till sig utbildningen. Det här är en metod som jag rekommenderar många fler att ta hjälp av, avslutar Åsa.

Fakta:
KIVO är ett projekt med syfte att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg i Jämtlands och Västernorrlands län. Målet med projektet är att göra utrikesfödda anställningsbara som undersköterskor. Ordet KIVO står för Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg och metoden omfattar till exempel arbetspraktik, utbildning och arbetsintegrerad språkinlärning. KIVO är ett samarbete mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, Arbetsförmedlingen och Kommunal. Läs mer om KIVO i länkarna.

Sidan uppdaterad 2018-02-09

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen