Publicerad 2018-02-16

Granskning av Attendo pågår sen i höstas

Under veckan har media rapporterat om att Attendo fakturerat kommunen för icke utförda hemtjänsttimmar. Redan i höstas inledde Vård- och omsorgsförvaltningen en granskning av företaget, efter signaler om kvalitetsbrister.

- Just nu gör vi en extra granskning av Attendo, berättar Börje Hoflin, chef för Uppdragsenheten på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Den granskning som pågår är inte en följd av medias rapportering utan handlar om att förvaltningen nu följer upp den granskning man påbörjade i höstas.

- Vi hade flera träffar med Attendo i höstas sedan vi fått signaler om brister när det gäller kvalitetskraven, förklarar Börje Hoflin. Under en period stoppade vi dem från att erbjuda hemtjänst till fler medborgare, eftersom de hade svårigheter med rekrytering både av personal och chefer.

- Det vi påbörjade i höstas var en dialog för att säkra upp att Attendo åtgärdade problemen. Nu gör vi en granskning av hur det fungerar i praktiken.

Granskningar sker regelbundet

Vård- och omsorgsförvaltningen har flera metoder för att följa upp både den egna verksamheten och de externa utförarna av hemtjänst och särskilda boenden. I snitt granskas varje enhet vartannat eller vart tredje år.

Granskningarna görs av Uppdragsenheten, som kontrollerar om enheten uppfyller Vård- och omsorgsnämndens kvalitetskrav. Bland annat besöker man verksamheten, kontrollerar dokumentation, rutiner för avvikelserapportering, intervjuar chefer, personal och skickar ut enkäter till berörda medborgare.

Uppdragsenheten gör också extra granskningar när de får signaler om kvalitetsbrister. Det var en sådan granskning av Attendo som Uppdragsenheten påbörjade i höstas.

Följer upp stödet

- När vi gör granskningar har vi fokus på kvalitetskraven – inte på ersättningarna, förklarar Börje Hoflin. En utförare kan dock aldrig ta betalt för mer hemtjänst än vad medborgaren har beviljats av Myndighetsenheten.

Det är hos Myndighetsenheten som man följer upp att varje enskild medborgare får det stöd som hen faktiskt har beviljats. Det gör man genom att biståndshandläggarna har individuella samtal där de stämmer av att stödet fungerar som det är tänkt. De här uppföljningarna ska göras minst en gång per år.

Beslut i nästa vecka hur man går vidare

När det gäller det som framkommit i media om fakturering av icke utförda hemtjänst-timmar, så är det fortfarande en öppen fråga hur kommunen ska gå vidare.

- Vi ska ha ytterligare avstämning med kommunjuristen i nästa vecka. Då kommer vi att analysera den information som finns för att besluta hur vi går vidare, där ett alternativ är en polisanmälan, förklarar Börje Hoflin.

Snabbare varningssystem

Uppdragsenheten använder sig av ett system med ”varningsflagg” för att fånga upp signaler om att det inte står rätt till i en verksamhet.

Exempel på ”varningsflagg” är:

  • Inga avvikelserapporteringar kommer in
  • Täta chefsbyten
  • Klagomål från medborgare eller anhöriga till dem som får stöd
  • Stor personalomsättning

- Från och med i år kommer vi att använda oss av en större systematik för att snabbare fånga upp de här signalerna. Det gör att vi kan reagera snabbare och göra en granskning av enheten, förklarar Börje Hoflin på Uppdragsenheten.

Sidan uppdaterad 2018-02-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen