Publicerad 2018-02-20

Rapport från Kommunstyrelsen 20 februari

Kommunstyrelsens ledamöter sammanträdde på tisdagen i Domsalen, Rådhuset. Här kommer en sammanfattning av några av de beslut som fattades.

Expresscykelvägarna skapade debatt

Det blev en mindre debatt i Kommunstyrelsen kring ett initiativärende gällande utvärdering av projektet med expresscykelvägar i Östersund.

Kommunstyrelsen avslår begäran om att pausa projektet.


Studentkåren får bidrag – Östersund nominerat till årets studentstad

Studentkåren i Östersund får beviljat ekonomiskt bidrag på 725 000 kronor. Östersunds kommun har under många år bidragit ekonomiskt för att Östersund ska vara en attraktiv studentstad, och studentkåren är en viktig kanal för det praktiska arbetet ut mot studenterna. Detta år har Östersund också nominerats som en av tre städer som kan bli utsedd till Årets Studentstad 2018/2019.

 

Bidrag till studentidrott för 2018

Östersunds Studenters Idrottssällskap (ÖSIS) får bidrag med 100 000 kronor för 2018 års verksamhet.

ÖSIS ansökte om bidrag för att kunna förbättra studentidrotten i Östersund, så att fler studenter får möjlighet att idrotta och ägna sig åt friluftsliv under sina studier. Även detta stärker i sin tur Östersunds attraktivitet och status som studentstad. ÖSIS ska vid årets slut lämna in skriftlig redovisning över årets verksamhet.

Sidan uppdaterad 2018-02-20

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen