Publicerad 2018-02-21

Rapport från Barn- och utbildningsnämndens möte den 21 februari 2018

På Barn- och utbildningsnämndens möte den 21 februari beslutades bland annat att Förskolan Skogsgläntan i Häggenås utökas med en avdelning. Här är i korthet några av de beslut som togs.

Barn som springer i lek på förskola

Foto: Göran Strand

Arbetskläder till personal som arbetar i fritidshem

Arbetskläder köps in till fritidshem enligt fördelning en uppsättning arbetskläder per 15 barn. Samma förutsättningar som för förskolan ska gälla. Då det är en engångssatsning förväntas enheterna successivt byta ut och komplettera när det behövs.

Lugnviksskolan - ombyggnad för utökning av klassrum

Barn- och elevprognosen visar på en kraftig ökning i området centrala staden fram till år 2026. Den ökade volymen kommer inte att kunna inrymmas i befintliga skolor och förskolor i området, däribland Lugnviksskolan. En större ombyggnation av Lugnviksskolan är på gång, men i avvaktan på att den genomförs behövs en tillfällig åtgärd för att kortsiktigt klara den ökade volymen för grundskolan och grundsärskolan på Lugnviksskolan. Ytterligare två klassrum med tillhörande utrymmen behöver iordningsställas inför höstterminsstart 2018. Detta går att tillskapa i den del av Lugnviksskolan som tidigare inrymde en biblioteksfilial och som idag används som bibliotek och datasal.

Under förutsättning att igångsättningstillstånd beviljas godkänner nämnden en ökad hyreskostnad och begär utökad budgetram för 2019 för hyresökningen.

Medborgarförslag - Sluta pruta på barnen i Häggenås

Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bifalla förslaget om att bygga till en förskoleavdelning i anslutning till Förskolan Skogsgläntan i Häggenås, som idag har två avdelningar.

Hela protokollet hittar du i kommunens diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, när det justerats vilket sker inom några dagar efter sammanträdet.

Sidan uppdaterad 2018-02-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen