Publicerad 2018-02-22

Volontärer vidgar vyer

Under 2017 och 2018 tar Navigatorcentrum och Integrationsservice emot sju stycken internationella volontärer från olika delar av Europa. Deras huvudsakliga uppdrag är jobba för att skapa kontaktytor mellan unga svenskar och nyanlända.

Fem glada människor uppradade i vintersolen.

Under en tvåårsperiod tar Navigatorcentrum och Integrationsservice tillsammans emot sju volontärer från Europa. Genom projektet InterNAP, som finansieras av EU:s Erasmus+ program, ska de utöka förutsättningar till aktiviteter och möten mellan unga svenska och nyanlända.

Vinn-vinn

– Det är en vinn-vinn-situation, där både volontärerna och vi får massa ny kunskap. Vi utvecklar vår verksamhet och volontärerna får en boost och värdefullt lärande att ta med sig till framtida jobb, säger Liv Robén, som är inter­nat­io­nell koordinator på Navigatorcentrum. Zrinka Brajnovic, volontär från Kroatien, håller med.

– Vi vill nå projektmålen, förstås, men vi har också egna motiv och målsättningar med vår tid i Östersund. Volontärarbete handlar mycket om personlig utveckling, säger Zrinka Brajnovic.

Human Library

Målet med aktiviteterna i projektet är att skapa förutsättningar för alla att aktivt delta i samhället, att skapa förståelse och att erövra kunskap och förståelse om kulturvariationer och att främja mångfald. De jobbar till exempel med att introducera nyanlända i föreningslivet och att arrangera olika sorters evenemang där människor kan träffas, lite utöver det vardagliga.

– På lördag, den 24 februari, kommer vi att arrangera ett "Human Library" tillsammans med Östersunds bibliotek. Tanken är att man så att säga lånar en människa, istället för en bok, en människa som har en egen historia att berätta, säger Joanna Zalewska, volontär från Polen.

Bättre sammanhållning

Projektets målgrupper har i många fall en förhöjd risk att hamna i utanförskap, eftersom de ofta befinner sig i en situation med väldigt få sociala kontakter. Känslan av solidaritet och att vara en del av en gemenskap i samhället är en nyckel för att människor ska må bra.

– Det är viktigt att lära sig hur andra tänker, hur man jobbar och hur arbetet fungerar på andra platser och kulturer. Man vidgar sina vyer, och det tror jag också ökar sammanhållningen i samhället, säger Ludovic Pierrat, volontär från Frankrike.

Integrationsservice

Integrationsservice ansvarar för själva mottagandet av nyanlända. De ger stöd och information under den första tiden som ny i Östersund och Sverige. De jobbar också med aktiviteter för att främja integrationen.

Målet är att ge nyanlända goda förutsättningar till integration. Det handlar om att främja både förståelse för, och delaktighet, i det svenska samhället. Tillsammans med andra aktörer jobbar Integrationsservice också för att nyanlända ska få ökade möjligheter till sysselsättning och egenförsörjning.

Den långsiktiga målsättningen är att målgruppen trivs i kommunen. Därmed ökar chansen att fler också väljer att stanna kvar i Östersund. Fokus för Integrationsservice är stöd och service till flyktingar men i mån av tid erbjuds även service till övriga invandrare.

Navigatorcentrum

Vår verksamhet är frivillig och bygger på din vilja att ta dig framåt i livet. Vi coachar dig i frågor som rör din väg till utbildning eller arbete. Tillsammans utforskar vi vad du vill med ditt liv och vad du drömmer om. Vi sätter upp mål och hjälper dig att se hur du kan ta dig dit. Du får stöd att leda dig själv och ta ansvar för att dina drömmar och mål blir tydliga och möjliga att genomföra. Hos oss får möta någon som lyssnar på dig.

Som en del av coachningen erbjuder vi olika aktiviteter för att du ska komma närmare dina mål och drömmar. Vi utgår ifrån dina intressen och behov och planerar tillsammans vilken aktivitet som kan vara lämplig för dig. Om du till exempel behöver skapa och hålla rutiner kan vår dagliga verksamhet ”Unga i huset” vara något för dig. Om du vill ha en praktikplats stödjer vi dig i detta. Till dig som vill ut i världen kan vi förmedla volontärjobb. Det finns många olika möjligheter…

Sidan uppdaterad 2018-02-22

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen